• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Zoals elke culturele realiteit hebben de culturen van het diepe Amazonegebied hun grenzen. De stedelijke culturen van het Westen hebben ook hun grenzen. Factoren als consumentisme, individualisme, discriminatie, ongelijkheid en nog veel meer vormen fragiele aspecten van de zogenaamd meer geëvolueerde culturen. De etnische groepen die een culturele schat hebben ontwikkeld met een sterk gemeenschapsgevoel, terwijl ze verbonden zijn met de natuur, merken gemakkelijk onze schaduwzijden op, die wij niet herkennen temidden van de veronderstelde vooruitgang. Daarom zal het verzamelen van hun levenservaring ons goed doen.

Vanuit onze wortels zitten we aan de gemeenschappelijke tafel, een plek van gesprek en gedeelde hoop. Op deze manier wordt het verschil, dat een vlag of een grens kan zijn, omgevormd tot een brug. Identiteit en dialoog zijn geen vijanden. De culturele identiteit zelf is geworteld en verrijkt in de dialoog met degenen die anders zijn, en het authentieke behoud is geen verarming van het isolement. Het is dan ook niet mijn bedoeling om een volledig gesloten, a-historisch, statisch inheemsenbeleid voor te stellen dat elke vorm van vermenging vermijd. Een cultuur kan steriel worden als ze

"in zichzelf opsluit, poogt verouderde levensvormen voort te zetten en iedere uitwisseling en vergelijking met betrekking tot de waarheid over de mens weigert zich in zichzelf sluit en probeert verouderde levensvormen in stand te houden, waarbij ze elke verandering en confrontatie met de waarheid over de mens afwijst." H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 50 

Dit lijkt misschien onrealistisch, aangezien het niet eenvoudig is om zich te beschermen tegen een culturele invasie. Daarom moet deze interesse in de zorg voor de culturele waarden van inheemse groepen iedereen toebehoren, want hun rijkdom is ook de onze. Als we niet groeien in deze zin van medeverantwoordelijkheid tegenover de diversiteit die onze mensheid mooi maakt, kunnen we niet eisen dat de groepen van het bos in kwestie zich naïef openstellen voor de "beschaving".

In het Amazonegebied is het zelfs onder de diverse inheemse volkeren mogelijk om

"interculturele relaties te ontwikkelen waar diversiteit geen bedreiging betekent, geen machtshiërarchie over elkaar rechtvaardigt, maar eerder een dialoog vanuit verschillende culturele visies, van viering, van onderlinge verbondenheid en van heropleving van hoop". Latijns-Amerika (CELAM), Aparecida, 13-31 mei 2007, Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Caraïbische Eilanden (29 juni 2007), 97

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 25 januari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam