• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
hebben we wel onthouden dat

"Als alles met elkaar in relatie staat, brengt ook de gezondheidstoestand van de instellingen van een maatschappij gevolgen met zich mee voor het milieu en de kwaliteit van menselijk leven: “Iedere beschadiging van solidariteit en vriendschap schaadt het milieu”. [...]. Binnen iedere maatschappelijke laag en tussen de leden ervan ontwikkelen zich de instellingen die de menselijke relaties regelen. Al wat deze schaadt, brengt schadelijke effecten op, zoals het verlies van vrijheid, ongerechtigheid en geweld. Verschillende landen worden bestuurd door een wankel institutioneel systeem ten koste van het lijden van de bevolking". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 142

Hoe zijn de maatschappelijke instellingen in het Amazonegebied? Het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
van de Synode, dat veel bijdragen van individuen en groepen in het Amazonegebied bevat, verwijst naar

"een cultuur die de staat en zijn instellingen vergiftigt en die doordringt tot alle sociale lagen, inclusief inheemse gemeenschappen. Dit is een echte morele plaag; als gevolg daarvan gaat het vertrouwen in instellingen en hun vertegenwoordigers verloren, wat de politiek en de maatschappelijke organisaties totaal in diskrediet brengt. De Amazonevolkeren zijn geen vreemden voor corruptie, en ze worden de belangrijkste slachtoffers". Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 82

We kunnen niet uitsluiten dat leden van de Kerk deel hebben uitgemaakt van netwerken van corruptie, soms tot het punt dat ze het stilzwijgen hebben geaccepteerd in ruil voor financiële steun voor kerkelijke werken. Juist om deze reden werden voorstellen gedaan aan de Synode die

"bijzondere aandacht vraagt voor de herkomst van giften of andere soorten uitkeringen, alsook voor de investeringen die door kerkelijke instellingen of christenen worden gedaan". Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 83

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 25 januari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam