• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De sociale strijd impliceert een mogelijkheid tot broederschap, een geest van menselijke gemeenschap. Dus, zonder afbreuk te doen aan het belang van persoonlijke vrijheid, is het duidelijk dat de inheemse volkeren van het Amazonegebied een sterk gemeenschapsgevoel hebben. Ze ervaren op deze manier

"werk, rust, menselijke relaties, riten en feesten". Alles wordt gedeeld, privé-ruimtes -typisch voor de moderne tijd- zijn minimaal. Het leven is een gemeenschappelijk pad waar taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld en gedeeld in het algemeen belang. Er is geen ruimte voor het idee van een individu dat losstaat van de gemeenschap of haar territorium" Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 24 

Deze menselijke relaties zijn doordrongen van de omringende natuur, omdat ze die ervaren en waarnemen als een realiteit die hun maatschappij en cultuur integreert, als een verlengstuk van hun persoonlijk, familiale en sociale banden:

"Die ster nadert...
kolibries klapperen met hun vleugels
meer dan de waterval klopt mijn hart...
met die lippen van jou zal ik de aarde water geven...
laat de wind in ons spelen" Yana Lucila Lema, Tamyahuan Shamakupani (Con la lluvia estoy viviendo), 1, en http://siwarmayu.com/es/yana-lucila-lema-6-poemas-de-tamyawan-shamukupani-con-la-lluvia-estoy-viviendo/

Dit alles vermenigvuldigt het desintegrerende effect van de ontworteling die wordt ervaren door de inheemse bevolking die gedwongen wordt naar de stad te migreren en te proberen te overleven, soms zelfs onwaardig, temidden van de meest individualistische stedelijke gewoonten en een vijandige omgeving. Hoe kan zoveel schade worden genezen? Hoe kunnen we deze ontwortelde levens weer opnieuw opbouwen? Tegenover een dergelijke realiteit moeten alle inspanningen die veel van deze sociale groepen zich getroosten om hun waarden en levensstijl te behouden, worden gewaardeerd en begeleid, en moeten ze worden geïntegreerd in de nieuwe contexten, zonder ze te verliezen, maar ze eerder aanbieden als hun eigen bijdrage aan het algemeen belang.

Christus heeft de hele mens verlost en wil in ieder van hen het vermogen herstellen om zich tot anderen te verhouden. Het Evangelie stelt de goddelijke naastenliefde voor die uit gaat van het Hart van Christus en genereert een zoektocht naar gerechtigheid die onafscheidelijk een lied van broederschap en solidariteit is, een stimulans voor de cultuur van de ontmoeting. De wijsheid van de levenswijze van de oorspronkelijke volkeren - zelfs met alle beperkingen van dien - stimuleert ons om dit verlangen te verdiepen. Daarom riepen de Bisschoppen van Ecuador op tot

"een nieuw sociaal en cultureel systeem dat prioriteit geeft aan broederlijke relaties, binnen een kader van erkenning en waardering van diverse culturen en ecosystemen, die in staat zijn zich te verzetten tegen alle vormen van discriminatie en overheersing onder de mensen". Equador, Cuidemos nuestro planeta (20 apr 2012)

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam