• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Het is noodzakelijk om verontwaardigd te zijn Vgl. Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 41, zoals Mozes verontwaardigd was Vgl. Ex. 11, 8 , zoals Jezus verontwaardigd was Vgl. Mc. 3, 5 , zoals God verontwaardigd is tegenover het onrecht. Vgl. Am. 2, 4-8 Vgl. Am. 5, 7-12 Vgl. Ps. 106, 40  Het is ongezond voor ons om te wennen aan het kwaad; het doet ons geen goed om ons sociale geweten te laten verdoven terwijl

"een kielzog van verwildering, en zelfs de dood, in onze hele regio [...] het leven van miljoenen mensen en vooral het leefgebied van de boeren en de inheemse bevolking in gevaar brengt". Latijns-Amerika (CELAM), Aparecida, 13-31 mei 2007, Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Caraïbische Eilanden (29 juni 2007), 473 

De verhalen over onrechtvaardigheid en wreedheid die zich in het Amazonegebied hebben voorgedaan, zelfs in de vorige eeuw, zouden een diepe afwijzing moeten uitlokken, maar tegelijkertijd zouden ze ons gevoeliger moeten maken voor de erkenning van vormen van menselijke uitbuiting, mishandeling en dood die ook vandaag de dag nog aanwezig zijn. Wat het beschamende verleden betreft, nemen we bijvoorbeeld een verhaal over het lijden van de inheemse bevolking van het rubbertijdperk in het Venezolaanse Amazonegebied:

"Ze gaven de inheemse bevolking geen geld, maar alleen koopwaar en geld, en ze hebben er nooit voor betaald, [...] ze betaalden, maar ze vertelden de inheemse bevolking: "Je bent zoveel verschuldigd" en de inheemse bevolking moest weer aan het werk [...]. Meer dan twintig Ye'kuana dorpen werden volledig weggevaagd. De Ye'kuana vrouwen werden verkracht en hun borsten werden afgesneden, hun ribben uitscheuren. De mannen lieten hun vingers of polsen afsnijden zodat ze niet konden varen, [...] samen met andere scènes van het meest absurde sadisme". Ramón Iribertegui, Amazonas: El hombre y el caucho, ed. Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho - Venezuela, Monografía, n. 4, Caracas 1987, 307ss.

Dit verhaal van pijn en minachting geneest niet gemakkelijk. En de kolonisatie houdt niet op; op veel plaatsen wordt ze getransformeerd, vermomd en verborgen Cf. Amarílis Tupiassú, "Amazônia, das travessias lusitanas à literatura de até agora", in Estudos Avançados, vol. 19, n. 53, São Paulo (januari/april 2005): "In feite, na het einde van de eerste kolonisatie, zette Amazonia zijn reis voort als een regio die onderworpen is aan de hebzucht van eeuwen, nu onder nieuwe retorische opleggen (....) door "beschavende" agenten die niet eens een belichaming nodig hebben om de nieuwe facetten van de oude vernietiging te genereren en te vermenigvuldigen, nu door een langzame dood"., maar ze verliest haar arrogantie tegenover het leven van de armen en de kwetsbaarheid van de omgeving niet. De bisschoppen van het Braziliaanse Amazonegebied herinneren eraan dat

"de geschiedenis van het Amazonegebied laat zien dat het altijd een minderheid was die profiteerde van de armoede van de meerderheid en de gewetenloze plundering van de natuurlijke rijkdom van de regio, overigens een goddelijke gave voor de volkeren die hier al duizenden jaren wonen en voor de migranten die in de afgelopen eeuwen zijn aangekomen". Joseph Kardinaal Ratzinger, Interview met Vittoria Messori, Over de toestand van het geloof (31 dec 1985). Santarem - Brasil

Terwijl we een gezonde verontwaardiging laten ontstaan, herinneren we ons dat het altijd mogelijk is om de verschillende mentaliteiten van de kolonisatie te overwinnen om netwerken van solidariteit en ontwikkeling op te bouwen;

"de uitdaging is om te zorgen voor een globalisering in solidariteit, een globalisering die niemand aan de zijlijn laat staan" H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Boodschap voor de 21e Wereldvredesdag, 1 janauari 1998, Uit recht op gerechtigheid voor ieder groeit de vrede voor allen (8 dec 1997), 3

Er kan worden gezocht naar alternatieven voor duurzame veehouderij en landbouw, voor niet-vervuilende energie, voor fatsoenlijke bronnen van werk die geen vernietiging van het milieu en de cultuur met zich meebrengen. Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat de inheemse bevolking en de armsten een passende opleiding krijgen die hun vaardigheden ontwikkelt en hen in staat stelt zich te ontplooien. Juist bij deze doelstellingen staan de echte sluwheid en de echte capaciteit van de politici op het spel. Het zal niet zijn om de doden het leven terug te geven dat hun werd ontzegd, zelfs niet om de overlevenden van die slachtpartijen te compenseren, maar in ieder geval om vandaag de dag echt menselijk te zijn.

We vinden het bemoedigend te bedenken dat, te midden van de ernstige uitwassen van de kolonisatie van het Amazonegebied, vol

"tegenstrijdigheden en wonden" Latijns-Amerika (CELAM), 3de Algemene Vergadering van Latijns-Amerikaanse bisschoppen Puebla (13 feb 1979), 6,

veel zendelingen daar met het Evangelie zijn aangekomen, hun land hebben verlaten en een sober en uitdagend leven hebben geaccepteerd dat dicht bij de meest kwetsbaren staat. We weten dat niet iedereen even voorbeeldig was, maar het werk van degenen die trouw bleven aan het Evangelie inspireerde ook

"wetgeving zoals de Wetten van Indië die de waardigheid van de inheemse bevolking beschermden tegen het misbruik van hun volkeren en gebieden" Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 6 Paus Paulus III, Apostolische Brief, Excommunicatie voor hen die autochtone bevolking als slaven gebruiken, Veritas Ipsa (2 juni 1537). Paus Paulus III veroordeelde met deze Brief Veritas ipsa (2 juni 1537) de racistische stellingen en erkende de Indianen, of ze nu christenen waren of niet, de waardigheid van de menselijke persoon, erkende hun recht op hun bezittingen en verbood hun vermindering tot slavernij. Hij verklaarde: "Als mensen zoals anderen, (...) kunnen zij niet absoluut worden beroofd van hun vrijheid en het bezit van hun goederen, zelfs niet als zij buiten het geloof van Jezus Christus staan". Deze leer werd herbevestigd door de pausen Paus Gregorius XIV, Bul, Cum Sicuti (28 apr 1591) Paus Urbanus VIII, Brief, Commissum Nobis (22 apr 1639) Paus Benedictus XIV, Bul, Aan de Bisschoppen van Brazilië, Immensa Pastorum Principis (20 dec 1741) Paus Gregorius XVI, Apostolische Breve, In Supremo (3 dec 1839) Paus Leo XIII, Brief, Over de afschaffing van de slavernij in Brazilië, In Plurimis (5 mei 1888) H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Voor de inheemse bevolking van het Amerikaanse continent (12 okt 1992), 2 

Omdat het vaak de priesters waren die de Indianen beschermden tegen rovers en misbruikers, rapporteerden de missionarissen:

"Ze vroegen ons met klem om hen niet in de steek te laten en ze namen ons de belofte af om weer terug te keren."Frederico Benício de Sousa Costa, Carta Pastoral (1909), ed. Imprenta del gobierno del Estado de Amazonas, Manaos 1994, 83.

Op dit moment kan de Kerk niet minder geëngageerd zijn en is zij geroepen om te luisteren naar de kreten van de Amazonevolkeren

"om zo haar profetische rol met transparantie uit te oefenen". Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 7

Tegelijkertijd, omdat we niet kunnen ontkennen dat het graan zich vermengd heeft met het onkruid en dat de missionarissen niet altijd aan de zijde van de onderdrukten stonden, schaam ik me en vraag ik opnieuw

"nederig om vergeving, niet alleen voor de overtredingen van de Kerk zelf, maar voor de misdaden tegen de inheemse volkeren tijdens de zogenaamde verovering van Amerika" Paus Franciscus, Toespraak, Santa Cruz de la Sierra (Bolivië), Tot deelnemers aan de 2e Wereldbijeenkomst van Volksbewegingen (9 juli 2015)

en voor de gruwelijke misdaden die in de loop van de geschiedenis van het Amazonegebied volgden. Ik dank de leden van de inheemse bevolking en zeg nogmaals dat

"u met uw leven een schreeuw naar het geweten bent [...]. U bent een levende herinnering aan de missie die God ons allen heeft toevertrouwd: de zorg voor het gemeenschappelijke Huis". Paus Franciscus, Toespraak, Openluchttheater "Madre de Dios" - Puerto Maldonado (Peru), Bij de ontmoeting met de bevolkingsgroepen van het Amazonegebied (19 jan 2018)

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam