• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De koloniserende belangen die de houtwinning en de mijnbouw - legaal en illegaal - uitbreiden en die de inheemse volkeren, rivierbewoners en afro-afstammelingen verjagen en in het nauw drijven, lokken een protest uit dat de hemel toeschreeuwd:

"Er zijn veel bomen
waar de martelingen plaatsvonden
en de bossen zijn uitgestrekt
gekocht tussen duizend doden" Ana Varela Tafur, «Timareo», en Lo que no veo en visiones, Lima 1992..

"De houthakkers hebben parlementariërs
en onze Amazone, noch wie het verdedigt [...]
Papegaaien en apen worden verbannen [...].
De kastanjeoogst zal niet meer hetzelfde zijn." Jorge Vega Márquez, «Amazonia solitaria», en Poesía obrera, Cobija-Pando-Bolivia 2009, 39

Nationale of internationale ondernemingen die het Amazonegebied schade toebrengen en het recht van inheemse volkeren op grondgebied en de afbakening ervan, op zelfbeschikking en op voorafgaande toestemming niet respecteren, moeten eindelijk hun eigen naam krijgen: onrechtvaardigheid en misdaad. Wanneer sommige bedrijven die dorsten naar gemakkelijke winsten zich de gebieden toe-eigenen en zelfs het drinkwater privatiseren, of wanneer de autoriteiten toestemming geven aan houtkap, mijnbouw- of olieprojecten en andere activiteiten die de bossen vernietigen en het milieu vervuilen, worden de economische verhoudingen onterecht getransformeerd en worden ze een instrument dat dodelijk is. Ondertussen is gebruikelijk geworden dat men zijn toevlucht neemt tot middelen die onethisch zijn, zoals het criminaliseren van protesten en zelfs het nemen van het leven van inheemse mensen die zich verzetten tegen projecten, het opzettelijk veroorzaken van bosbranden, of het omkopen van politici en inheemse mensen zelf. Dit gaat gepaard met ernstige schendingen van de mensenrechten en nieuwe vormen van slavernij die vooral vrouwen treft, met de plaag van de drugshandel die de inheemse bevolking probeert te onderwerpen, of met mensenhandel die misbruik maakt van degenen die uit hun culturele context zijn verdreven. We kunnen niet toestaan dat de globalisering

"een nieuw soort kolonialisme" H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen (2001) (27 apr 2001), 4

wordt.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 25 januari 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam