• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Ook de relatie met Jezus Christus, ware God en mens, bevrijder en verlosser, is niet de vijand van dit uitgesproken kosmische wereldbeeld dat hen kenmerkt, want ook hij is de Opgestane die in alles doordringt. Vgl. H. Thomas van Aquino, Over brief aan de Kolossensen, In Col.. c. II, l. 2:Thomas van Aquino legt het zo uit: "De drievoudige weg die God in de dingen is: de ene is gemeenschappelijk, in essentie, aanwezigheid en kracht; de andere door genade in zijn heiligen; de derde, enkelvoudig in Christus, door vereniging" Voor de christelijke ervaring,

"vinden alle schepselen van het materiële universum hun ware betekenis in het vleesgeworden Woord, omdat de Zoon van God in zijn persoon een deel van het materiële universum heeft opgenomen, waar hij een zaadje van definitieve transformatie heeft geïntroduceerd". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 235 

Hij is glorieus en mysterieus aanwezig in de rivier, in de bomen, in de vissen, in de wind, als de Heer die over de schepping regeert zonder zijn getransfigureerde wonden te verliezen, en in de Eucharistie neemt hij de elementen van de wereld over en geeft aan ieder de betekenis van het paasgeschenk.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam