• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De Kerk moet, terwijl ze steeds weer het kerygma verkondigt, in het Amazonegebied groeien. Om dit te doen, herconfigureert het altijd zijn eigen identiteit door te luisteren naar en te dialogeren met de mensen, de realiteit en de geschiedenis van het gebied. Op deze manier kan een noodzakelijk proces van inculturatie meer en meer worden ontwikkeld, dat niet voorbijgaat aan iets goeds dat al bestaat in de culturen van het Amazonegebied, maar het verzamelt en tot volle wasdom brengt in het licht van het Evangelie. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 44. Dit is wat het Tweede Vaticaans Concilie zegt in nr. 44 van de Constitutie Gaudium et spes: Deze aanpassing in de prediking van het geopenbaarde woord moet de wet blijven van iedere Evangelie-verkondiging. Zo immers wordt bij ieder volk de mogelijkheid geschapen om de boodschap van Christus op zijn eigen manier uit te drukken, en tevens wordt daardoor een levend contact bevorderd tussen de Kerk en de verschillende culturen van de volken. Evenmin veracht zij de rijkdom aan christelijke wijsheid die door de eeuwen heen is overgebracht, alsof zij de geschiedenis, waarin God op vele manieren heeft gewerkt, negeert, omdat de Kerk een veelzijdig gezicht heeft

"niet alleen vanuit een ruimtelijk perspectief [...] maar ook vanuit haar tijdelijke werkelijkheid.” Paus Franciscus, Brief, Naar aanleiding van de aanstaande bijeenkomst in het kader van de "synodale weg", Aan het pelgrimerende volk van God in Duitsland (29 juni 2019)

Dit is de authentieke traditie van de kerk, die geen statisch depot of een museumstuk is, maar de wortel van een boom die groeit. Vgl. H. Vincentius de Lérins, Commonitorium primum. cap. 23: PL 50, 668: “Ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate.” Het is de duizendjarige traditie die getuigt van de goddelijke actie in haar volk en

“heeft de missie om het vuur in leven te houden in plaats van de as te bewaren". Paus Franciscus, Brief, Naar aanleiding van de aanstaande bijeenkomst in het kader van de "synodale weg", Aan het pelgrimerende volk van God in Duitsland (29 juni 2019)

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 28 oktober 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam