• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In een culturele realiteit als de Amazone, waar er zo'n nauwe relatie bestaat tussen de mens en de natuur, is het dagelijkse bestaan altijd kosmisch. Anderen bevrijden van hun slavernij betekent zeker zorg dragen voor hun omgeving en deze verdedigen Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 51. “Vooral in onze tijd is de natuur zo zeer geïntegreerd in de sociale en culturele dynamiek, dat ze bijna geen onafhankelijke variabele meer vormt. De voortschrijdende woestijnvorming en de afnemende productiviteit van sommige agrarische gebieden zijn ook het gevolg van de verarming en de achtergebleven ontwikkeling van de plaatselijke bewoners.” maar het is nog belangrijker om het menselijke hart te helpen zich vol vertrouwen te openen voor de God die niet alleen alles wat bestaat heeft geschapen, maar zich ook aan ons heeft gegeven in Jezus Christus. De Heer, die eerst voor ons zorgt, leert ons om voor onze broeders en zusters te zorgen en voor de omgeving die Hij ons elke dag geeft. Dit is de eerste ecologie die we nodig hebben. In het Amazonegebied worden de woorden van Benedictus XVI beter begrepen als hij zegt dat "naast de ecologie van de natuur er een ecologie is die we 'menselijk' kunnen noemen, wat op zijn beurt een 'sociale ecologie' vereist. Dit impliceert dat de mensheid [...] altijd rekening moet houden met de onderlinge relatie tussen natuurlijke ecologie, dat wil zeggen, respect voor de natuur, en de menselijke ecologie". Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap voor Wereldvrededag, 1 januari 2007, De menselijke persoon - hart van de vrede (8 dec 2006), 8 Deze aandrang dat "alles met elkaar verbonden is" Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 16.91.117.138.240 geldt vooral voor een gebied als het Amazonegebied.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam