• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Het geliefde Amazone toont zich aan de wereld in al zijn pracht en praal, zijn drama, zijn mysterie. God gaf ons de genade om haar vooral aanwezig te hebben bij de synode die van 6 tot 27 oktober in Rome plaatsvond en die werd afgesloten met een tekst met de titel Bisschoppensynodes
Slotdocument van de Bisschoppensynode over de Pan-Amazone Regio (t.m. nr 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
(26 oktober 2019)

Tijdens de Synode, luisterde ik naar de presentaties en las ik met interesse de verslagen van de discussiegroepen. In deze exhortatie wens ik mijn eigen antwoord te bieden aan dit proces van dialoog en onderscheiding. Ik zal niet ingaan op alle kwesties die in het Bisschoppensynodes
Slotdocument van de Bisschoppensynode over de Pan-Amazone Regio (t.m. nr 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
(26 oktober 2019)
uitvoerig behandeld worden. Noch wil ik deze tekst vervangen of het dupliceren. Ik wens enkel een korte omkadering voor reflectie voor te stellen, dat een synthese van sommige van de grotere bezorgdheden die ik in eerdere documenten heb geuit, concreet kan toepassen op het leven in de Amazoneregio, en dat kan ons helpen leiden naar een harmonieus, creatief en vruchtbaar opnemen van het hele synodale proces.

Tegelijk zou ik graag officieel het Bisschoppensynodes
Slotdocument van de Bisschoppensynode over de Pan-Amazone Regio (t.m. nr 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
(26 oktober 2019)
willen voorstellen, dat ons de conclusies van de Synode aanbiedt, waaraan vele mensen hebben gewerkt, die de problemen en kwesties van de Amazoneregio beter kennen dan ikzelf of de Romeinse Curie, omdat ze daar leven, ze er lijden en er met passie van houden. Ik heb ervoor gekozen om het Bisschoppensynodes
Slotdocument van de Bisschoppensynode over de Pan-Amazone Regio (t.m. nr 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
(26 oktober 2019)
niet te citeren in deze Exhortatie, omdat ik iedereen uitnodig om het in zijn geheel te lezen.

God wil dat de hele Kerk zich laat verrijken en uitdagen door dit werk, dat zij met herderlijke verantwoordelijkheid, gewijde mannen en vrouwen en de lekengelovigen van de Amazone, allen zich bezig houden met de toepassing ervan en dat het op een of andere manier alle mensen van goede wil mag inspireren.

Het Amazonegebied is een plurinationaal samenhangend geheel, een groot biomechanisme dat wordt gedeeld door negen landen: Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela en Frans-Guyana. Toch richt ik deze vermaning tot de hele wereld. Aan de ene kant doe ik dat om genegenheid en de zorg te helpen op te wekken voor dit gebied dat ook 'van ons' is en om hen uit te nodigen het te bewonderen en te erkennen als een heilig mysterie; aan de andere kant omdat de aandacht van de Kerk voor de problemen van deze regio ons dwingt om kort enkele vragen op te pakken die we niet mogen vergeten en die andere regio's op aarde kunnen inspireren om hun eigen uitdagingen het hoofd te bieden.

Alles wat de Kerk aanbiedt moet op een originele manier geïncarneerd worden in elk deel van de wereld, zodat de Bruid van Christus veelvormige gezichten kan aannemen die de onuitputtelijke rijkdom van de genade beter tot uiting brengt. De prediking moet vleesworden, de spiritualiteit moet vleesworden, de structuren van de Kerk moeten vleesworden. Daarom durf ik in deze korte aanmaning nederig vier grote dromen uit te spreken die de Amazone in mij inspireert.

Ik droom van een Amazone dat de rechten van de armsten bevordert, van de oorspronkelijke volkeren, de allerlaatsten, waar hun stem wordt gehoord en hun waardigheid wordt bevorderd.

Ik droom van een Amazone die de culturele rijkdom verdedigd, die haar onderscheid van de rest, waar de menselijke schoonheid op zo'n diverse manieren schittert.

Ik droom van een Amazone die waarde hecht aan haar overweldigende natuurschoon dat haar siert, het overvolle leven dat haar rivieren en bossen vult.

Ik droom van christelijke gemeenschappen die in staat zijn zichzelf te geven en te incarneren in het Amazonegebied, tot het punt dat ze de Kerk nieuwe gezichten geeft met Amazone-kenmerken.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 16 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam