• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook in de jongste tijd blijkt nog steeds de eeuwige jeugd van de kerk: in de decennia na het Tweede Vaticaans Concilie zijn er nieuwe of vernieuwde vormen van godgewijd leven verschenen.

In veel gevallen gaat het om instituten die wel lijken op de reeds bestaande maar voortgekomen zijn uit nieuw geestelijk en apostolisch elan. Hun levensvatbaarheid moet beoordeeld worden door het gezag van de kerk, want zij heeft tot taak het nodige onderzoek te verrichten, niet alleen om de waarachtigheid van de daaraan ten grondslag liggende doelstelling te toetsen, maar ook om het ontstaan te voorkomen van al teveel min of meer gelijke instituten, hetgeen het risico met zich meebrengt van een schadelijk uiteenvallen in te kleine groepen.

In andere gevallen gaat het om originele experimenten die naar een eigen identiteit binnen de kerk streven en die verwachten officieel erkend te worden door de Apostolische Stoel, bij wie alleen het uiteindelijk oordeel berust. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 605 Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 571 Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 13 Deze nieuwe vormen van godgewijd leven, die zich voegen bij de reeds bestaande, bewijzen welke een sterke aantrekkingskracht de totale overgave aan de Heer, het ideaal van de apostolische gemeenschap en de charisma’s van de stichting nog steeds op de huidige generatie uitoefenen. Bovendien zijn ze een teken hoezeer de gaven van de Heilige Geest elkaar aanvullen.

Bij al deze nieuwe dingen is echter de Geest niet met zichzelf in tegenspraak! Het bewijs daarvoor is dat de nieuwe vormen van godgewijd leven de daaraan voorafgaande vormen niet hebben verdrongen. Ondanks een dergelijke verscheidenheid heeft men de fundamentele eenheid weten te bewaren, dankzij de éne roeping tot navolging van de zuivere, arme en gehoorzame Jezus, in het streven naar de volmaakte liefde. Deze roeping geldt voor alle reeds bestaande vormen van godgewijd leven, en moet evenzeer aanwezig zijn in die vormen die zich als nieuw aandienen.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam