• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Speciale vermelding verdienen de mannelijke en vrouwelijke sociëteiten van apostolisch leven of van gemeenschappelijk leven, die met hun eigen stijl een bepaald apostolisch of missionair doel nastreven. Bij vele daarvan verplicht men zich met een door de kerk goedgekeurde verbintenis tot het onderhouden van de evangelische raden. Toch onderscheidt ook in dat geval het bijzondere karakter van hun toewijding aan God hen van de religieuze instituten en de seculiere instituten. Het eigen karakter van deze levensvorm dient bewaard te blijven en te worden bevorderd, want met name op het gebied van de zorg voor de naasten en de missionaire verspreiding van het evangelie heeft ze in de loop van de laatste eeuwen talrijke vruchten van heiligheid en apostolaat voortgebracht. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 14

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam