• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een belangrijke manier waarop leken delen in de rijkdommen van het godgewijde leven is dat lekengelovigen zich bij verschillende instituten in een nieuwe vorm als wat genoemd wordt ‘geassocieerde leden’ aansluiten, of ook dat ze, vanwege de behoeften van bepaalde culturele omstandigheden, voor een tijd opgenomen worden in het leven van de communauteit en deelnemen aan de activiteiten van beschouwing of apostolaat van het instituut, natuurlijk op voorwaarde dat het inwendig leven van het instituut er geen nadeel van ondervindt. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 33. A en C

Deze vrijwillige dienst, die geïnspireerd wordt door de rijkdom van het godgewijde leven, verdient grote waardering; maar men moet ervoor zorgen dat de vrijwilligers een zodanige vorming ontvangen dat ze niet alleen bekwaam zijn, maar ook altijd door diep geestelijke motieven bewogen worden, en een levendig gemeenschapsbesef en kerkbesef hebben bij wat ze ondernemen. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 33. B Vervolgens moet men voor ogen houden dat, willen initiatieven waarbij leken bij de besluitvorming betrokken zijn, beschouwd kunnen worden als werken van het instituut, ze gericht moeten zijn op de doelstellingen van het instituut en onder zijn verantwoording moeten worden uitgevoerd. Als leken dus met de leiding zijn belast dienen ze aan de bevoegde oversten verantwoording af te leggen. Het is goed dit alles nauwkeurig te bepalen en te regelen in eigen richtlijnen van ieder instituut, die goedgekeurd zijn door de hogere overheid, en waarin wordt vastgelegd welke de bevoegdheden zijn van respectievelijk het instituut zelf, de communauteit en de geassocieerde leden of de vrijwilligers.

Als godgewijden van hun oversten daartoe de opdracht krijgen, kunnen ze, terwijl ze onder hun gezag blijven staan, volgens geëigende voorwaarden met initiatieven van leken meewerken, met name in organisaties en instellingen die zich bezighouden met mensen aan de onderkant van de samenleving en die tot doel hebben menselijk leed te verlichten. Als deze medewerking vanuit een duidelijke en sterke christelijke inspiratie uitgaat en daardoor wordt gedragen, en de kenmerken bewaart van het godgewijde leven, kan ze de kracht en het licht van het evangelie in de donkerste situaties van het menselijk bestaan doen schijnen.

In de laatste tijd zijn veel godgewijde mensen lid geworden van één van de kerkelijke bewegingen die thans in opkomst zijn. In het algemeen vinden de betrokkenen daar baat bij, vooral voor hun geestelijke vernieuwing. Toch kan het gevaar niet ontkend worden dat in bepaalde gevallen dit voor de persoon zelf en voor de communauteit last en verwarring met zich meebrengt, met name als erdoor conflict ontstaat met de eisen van het communauteitleven en de spiritualiteit van het instituut. Men zorge er dus voor dat, wanneer iemand lid wordt van kerkelijke bewegingen, het charisma en de discipline van het instituut gerespecteerd blijven, Vgl. Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve, Religieus leven in gemeenschap, Congregavit nos in unum Christi amor (2 feb 1994), 62 Vgl. Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve, Richtlijnen over de vorming in religieuze instituten, Potissimum institutioni (2 feb 1990), 92-93 en dat alles met verlof van de oversten gebeurt en in volle bereidheid om hun beslissingen te aanvaarden.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam