• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De conferenties van de hogere oversten en de conferenties van de seculiere instituten kunnen aan de onderlinge gemeenschap een belangrijke bijdrage leveren. Het Tweede Vaticaans Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 23 en de daaropvolgende documenten Vgl. Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve, Richtlijnen voor de wederzijdse betrekkingen tussen de bisschoppen en de religieuzen in de Kerk, Mutuae relationes (14 mei 1978), 21.61 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 708-709 hebben deze lichamen aangemoedigd en geregeld; hun voornaamste doel is het godgewijde leven binnen het geheel van de zending van de kerk te bevorderen.

Door deze conferenties brengen de instituten hun onderlinge gemeenschap tot uitdrukking, en zoeken zij naar middelen om die te versterken met eerbiediging van en hoogachting voor de bijzonder karaktertrekken van ieders charisma waarin het mysterie van de kerk en de veelvormige wijsheid van God weerspiegeld worden. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 1 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 46 Ik spoor de instituten van godgewijd leven aan tot onderlinge samenwerking, vooral in die landen waar vanwege bijzonder moeilijke omstandigheden men wellicht sterk de bekoring gevoelt zich voor andere af te sluiten, tot schade voor het godgewijde leven zelf en voor de kerk. Ze moeten elkaar integendeel helpen bij het zoeken naar het verstaan van Gods bedoelingen in de wederwaardigheden van dit tijdstip in de geschiedenis, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 4 om met geëigende initiatieven daarop te reageren. In het perspectief van onderlinge gemeenschap met oog voor de uitdagingen van onze tijd dienen de hogere oversten “in harmonische samenwerking met het episcopaat gebruik te maken van de diensten van de beste leden van ieder instituut, en diensten aan te bieden die er niet alleen toe bijdragen om eventuele beperktheden te overwinnen maar ook om een goede stijl van vorming tot het godgewijde leven te schepen”. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Aan de XIVe Algemene Vergadering van de Braziliaanse Conferentie van religieuzen (11 juli 1986), 4 Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 31

Ik verzoek de conferenties van hogere oversten vaak en regelmatig contact op te nemen met de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven als teken van hun verbondenheid met de Apostolische Stoel. Ook met de Bisschoppenconferenties van ieder land dient men actieve en vertrouwvolle betrekkingen te onderhouden. In de geest van het document Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Mutuae relationes
Richtlijnen voor de wederzijdse betrekkingen tussen de bisschoppen en de religieuzen in de Kerk (14 mei 1978)
zal het goed zijn als die betrekkingen een vaste vorm krijgen om telkens als er initiatieven worden ontplooid, deze te kunnen coördineren. Als dit alles onvermoeibaar en in een geest van trouwe volgzaamheid aan de richtlijnen van het magisterium wordt gedaan, zullen de organen voor coördinatie en onderlinge gemeenschap zeer nuttig blijken te zijn om oplossingen te vinden waarbij theoretische en praktische misverstanden en spanningen worden vermeden; Vgl. Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve, Richtlijnen voor de wederzijdse betrekkingen tussen de bisschoppen en de religieuzen in de Kerk, Mutuae relationes (14 mei 1978), 63.65 dan zullen ze ook bijdragen tot het versterken van de onderlinge gemeenschap van de instituten met de bisschoppen en tot het vervullen van de zending van de particuliere kerken.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam