• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om zich voortdurend te vernieuwen en de zending in de wereld goed te vervullen is op het geestelijk pad van de godgewijden een fundamentele rol toebedeeld aan het broederlijk en zusterlijk leven; dit volgt uit de daaraan ten grondslag liggende theologische motieven èn uit de ervaring. Ik spoor de godgewijden daarom aan tot grote zorg voor het gemeenschapsleven, naar het voorbeeld van de eerste christenen te Jeruzalem die zich ernstig toelegden op de leer van de apostelen, het gemeenschappelijk gebed, de deelname aan de eucharistie, en die de materiële en geestelijke goederen met elkaar deelden. Vgl. Hand. 2, 42-47 Vooral de mannelijke en vrouwelijke religieuzen en de leden van de sociëteiten van apostolisch leven spoor ik aan, de wederzijdse liefde zonder terughoudendheid te beleven, en er vorm aan te geven op de wijze die past bij het eigen instituut, opdat iedere communauteit een lichtend teken wordt van het nieuwe Jeruzalem, ”Gods woning onder de mensen” (Openb. 21, 3).

Heel de kerk rekent sterk op het getuigenis van communauteiten ”vervuld van vreugde en Heilige Geest” (Hand. 13, 52). Zij wil de wereld op het voorbeeld wijzen van communauteiten waarin de aandacht voor elkaar de eenzaamheid helpt doorbreken, waarin de omgang met elkaar ieder zich medeverantwoordelijk doet gevoelen, waarin vergevingsgezindheid wonden heelt en de betrokkenheid bij de gemeenschap versterkt. In dat soort communauteiten geeft de aard van het charisma richting aan de krachten, steun aan de trouw, leiding aan het apostolisch werk van allen, omwille van de éne zending. Om aan de wereld van onze tijd het ware gelaat van de kerk te tonen, heeft de kerk werkelijk dergelijke gemeenschappen nodig, die alleen al door hun bestaan bijdragen tot de nieuwe evangelisatie, omdat ze concreet de vruchten laten zien van het ‘nieuwe gebod’.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam