• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het broederlijk en zusterlijk leven neemt de zorg voor de bejaarden en zieken een belangrijke plaats in, vooral in een tijd als de onze, waarin in bepaalde delen van de wereld het percentage bejaarden onder de godgewijde mensen groeiende is. Ze verdienen toegewijde aandacht en zorg, niet alleen vanwege een duidelijke plicht van naastenliefde en dankbaarheid, maar ook vanuit de overtuiging dat hun getuigenis van groot nut is voor de kerk en de instituten, en dat hun zending waardevol en verdienstelijk blijft, zelfs als ze vanwege ouderdom of ziekte hun werk hebben moeten opgeven. Ze hebben aan de gemeenschap zeker veel te bieden aan wijsheid en ervaring, als die met hen verbonden weet te blijven, hen met zorg weet te omringen, naar hen weet te luisteren.

Meer dan in welke activiteit ook bestaat de apostolische zending in het getuigenis van de eigen volledige overgave aan de heilbrengende wil van de Heiland, een overgave die gevoed wordt uit de bronnen van gebed en boete. Er zijn dus vele manieren waarop de bejaarden hun roeping kunnen beleven: volhardend gebed, geduldig aanvaarden van de eigen situatie, bereidheid om zich nuttig te maken als geestelijk leidsman, biechtvader of begeleider van het gebed. Vgl. Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve, Religieus leven in gemeenschap, Congregavit nos in unum Christi amor (2 feb 1994), 68 Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 21

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam