• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het godgewijde leven is de rol van de oversten, van de algemene oversten evenzeer als van de plaatselijke, altijd van groot belang geweest zowel voor het geestelijk leven als voor de zending. In deze jaren van zoeken en veranderingen heeft men soms de behoefte gevoeld deze functie te herzien. Maar men moet erkennen dat de gezagdragers zich niet mogen onttrekken aan hun plichten als eerstverantwoordelijken voor de gemeenschap, als leidslieden van hun broeders en zusters in het geestelijk en apostolisch leven.

In een sterk door individualisme gekenmerkt milieu is het niet makkelijk de rol die het gezag ten bate van allen uitoefent, te erkennen en te aanvaarden. Toch moet opnieuw worden bevestigd hoe belangrijk deze taak is, juist om de broederlijke en zusterlijke eenheid te bevestigen en de gehoorzaamheid die men beloofd heeft, niet te ontkrachten. Het gezag moet allereerst op broederlijke en geestelijke wijze worden uitgeoefend, en zij die ermee zijn bekleed, moeten dus de kunst verstaan hun broeders of zusters in het besluitvormingsproces te betrekken; maar toch dient men te bedenken dat het laatste woord aan het gezag toekomt, en dat dit vervolgens de genomen besluiten dient te doen respecteren. Vgl. Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve, Religieus leven in gemeenschap, Congregavit nos in unum Christi amor (2 feb 1994), 47-53 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 618 Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 19

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 27 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam