• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als antwoord dus op ‘de tekenen van de tijd’ die in de moderne wereld te zien zijn, wordt van de instituten gevraagd weer moedig de ondernemingsgeest, vindingrijkheid en heiligheid van hun stichter te ontplooien. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 9e Gewone Bisschoppensynode over het religieuze leven (29 okt 1994), 27 Het gaat daarbij vooral om een uitnodiging om, temidden van de materiële en geestelijke moeilijkheden van het leven van iedere dag, op het pad van heiligheid te volharden. Maar het betekent ook een aansporing om in zijn werk naar deskundigheid te streven, in zijn zending dynamische trouw te bewaren, waarbij in volkomen volgzaamheid aan de goddelijke inspiratie en het oordeel van de kerk zo nodig de wijze van werken wordt aangepast aan de nieuwe situaties en behoeften. In ieder geval dient men er vast van overtuigd te zijn dat het zoeken naar steeds grotere gelijkvormigheid met de Heer de garantie is voor iedere vernieuwing die trouw wil blijven aan de oorspronkelijke inspiratie. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 2

In deze geest is het voor alle instituten noodzakelijk hun regel te herwaarderen, want in die regel en in de constituties is voor de sequela Christi de weg aangegeven die beantwoordt aan een door de kerk bevestigd charisma. Een grotere waardering voor de regel zal de godgewijden zonder twijfel een betrouwbaar criterium bieden bij het zoeken naar geëigende vormen voor een getuigenis dat past bij de eisen van deze tijd zonder dat de inspiratie van het begin wordt verlaten.

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam