• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik wil alle mannen en vrouwen die bereid zijn naar mijn stem te luisteren, oproepen de wegen te zoeken die leiden naar de levende en ware God, met name die welke door het godgewijde leven gebaand zijn. De godgewijden getuigen dat ”al wie Christus, de volmaakte Mens, volgt, zelf ook meer mens wordt”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 41 Hoe talrijk zijn onder hen degenen die zich als een barmhartige Samaritaan bogen en blijven buigen over de talloze wonden van hun broeders en zusters die zij op hun weg ontmoeten!

Kijkt naar deze door Christus gegrepen mensen; met hun door de genade en de liefde voor God gedragen zelfbeheersing tonen zij het middel dat bevrijdt van het jagen naar bezit, genot en overheersing. Vergeet de charisma’s niet waardoor buitengewone ”zoekers van God” en weldoeners van de mensheid zijn gevormd die veilige wegen hebben geopend voor hen die God met een oprecht hart zoeken. Bedenkt het grote aantal van hen die in deze vorm van leven tot heiligen zijn geworden, bedenkt al het goede dat door hen die zich aan God hebben gegeven, in het verleden en heden is bewezen. Heeft onze wereld geen behoefte aan het blijde getuigenis en aan profeten van de zegenrijke macht van Gods liefde? Heeft hij geen mensen nodig die door hun leven en werken het zaad weten uit te strooien van vrede en broederschap? Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Over de vernieuwing van het religieuze leven volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie, Evangelica Testificatio (29 juni 1971), 53 Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 69

Document

Naam: VITA CONSECRATA
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1996
Copyrights: © 1996, 1-2-1 Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 4/5
Vert.: F. van Voorst tot Voorst, s.j.
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam