• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gelijk een huisvader...
Aan het slot van deze fundamentele overweging over het Rijk Gods en het christelijke gezin, zij het mij toegestaan een ogenblik stil te staan bij de heilige Albertus de Grote. Het is immers zijn "zevende eeuwfeest" dat mij naar uw stad heeft gebracht. Want hier bevindt zich het graf van deze beroemde zoon van uw land, die in Lauingen werd geboren en die in zijn lange leven tegelijkertijd een groot wetenschapper, een geestelijke zoon van de heilige Dominicus en leraar van de heilige Thomas van Aquino was. Hij was een van de grootste geestelijke mensen in de dertiende eeuw. Zoals bijna geen ander heeft hij "het sleepnet" geknoopt, dat geloof en verstand, God-betrokken wijsheid en wereld-betrokken kennis met elkaar verbindt. Minstens in de geest bezoek ik ook zijn geboortestad Lauingen, wanneer ik vandaag hier, in Keulen, bij zijn graf ben, en samen met u de woorden overweeg waarmee de liturgie hem prijst:

"Als de Heer, de machtige, het wil,
wordt hij vervuld met een geest van inzicht.
Hij laat de woorden van zijn wijsheid stromen
en in zijn gebed prijs hij de Heer.
Hij munt uit in beleid en in weten
en overdenkt dingen die voor hem verborgen zijn.
Hij geeft blijk van de vorming die hij heeft gekregen,
en gaat groot op de wet van het Verbond des Heren.
Velen prijzen zijn inzicht
en zijn naam wordt niet uitgewist
zolang wereld duurt.
Zijn gedachtenis gaat nooit verloren
en zijn naam zal leven van geslacht tot geslacht.
Van zijn wijsheid zullen de volken gewagen
en de gemeente zal zijn lof verkondigen"
(Sir. 39, 6-10).

Deze woorden van de wijze man Jezus Sirach hebben geen toevoeging nodig. Maar men moet er ook geen enkel van weglaten. Want ze geven een volledige beschrijving van de gestalte van de man op wie uw vaderland, uw stad, terecht roemen en over wie zich heel de Kerk heeft verheugd. Albertus Magnus, doctor universalis – Albert de Grote, leraar op alle gebied: echt "iemand die in het Rijk der hemelen onderwezen is"!

Wanneer wij vandaag samen hebben nagedacht over de roeping van het christelijke gezin tot de opbouw van het Rijk Gods op aarde, dan moeten de woorden van Christus’ gelijkenis ons ook de diepste betekenis van deze heilige doen verstaan. Christus zegt namelijk: "Daarom is iedere schrijfgeleerde die onderwezen in het Rijk der hemelen, gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt" (Mt. 13, 52).

Op zo’n huisvader lijkt ook de heilige Albertus! Mogen zijn voorbeeld en voorspraak mij begeleiden, wanneer ik op mijn pelgrimstocht door uw land als "visser van mensen" probeer "het sleepnet" fijnmaziger te knopen en verder uit te werpen, opdat Gods Rijk mag komen.

Amen.

Document

Naam: EEN SLEEPNET DAT NIET SCHEUREN MAG!
Over het Rijk Gods en het christelijk gezin
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 november 1980
Copyrights: © 1984, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam