• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders van het Amazonegebied, hoeveel missionarissen, mannen en vrouwen, hebben zich voor uw volken uitgesloofd en hebben uw culturen verdedigd! Het Evangelie heeft hen daarvoor geïnspireerd. Ook Christus is mens geworden in een cultuur, de joodse cultuur, en van daaruit heeft Hij zich aan ons gegeven, en dat was nieuw voor alle volken. Zo kan iedereen zich vanuit zijn eigen identiteit, persoonlijk in Hem terugvinden.

Er worden merkbaar pogingen ondernomen om het katholiek geloof van uw volken te ontwortelen. Vgl. Latijns-Amerika (CELAM), Aparecida, 13-31 mei 2007, Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Caraïbische Eilanden (29 juni 2007), 531 Bezwijk er niet voor. Elke cultuur en elk wereldbeeld die openstaan voor het Evangelie, verrijken de Kerk door de manier waarop zij een nieuw facet in het gelaat van Christus waarnemen. De Kerk is niet vreemd aan uw situatie en uw leven. Zij wil niet vreemd zijn aan uw manier van leven en organisatie. Wij achten het noodzakelijk dat de inlandse bevolking vorm geeft aan de plaatselijke Kerken in het Amazonegebied. Wat dit betreft, heeft het mij ten zeerste verheugd dat een permanente diaken uit uw gemeenschap, een citaat voorlas uit Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
. Help uw bisschoppen, help uw missionarissen, zodat zij één van de uwen worden, en u door met elkaar te spreken, een Kerk kunt vormen met het gelaat van het Amazonegebied, een Kerk met een inlands gelaat. Het is in deze geest dat ik voor het jaar 2019 een Synode heb bijeengeroepen voor het Amazonegebied, waarvan de eerste bijeenkomst, als een presynodale Raad, hier, vandaag, deze namiddag, zal plaatshebben.

Document

Naam: BIJ DE ONTMOETING MET DE BEVOLKINGSGROEPEN VAN HET AMAZONEGEBIED
Openluchttheater "Madre de Dios" - Puerto Maldonado (Peru)
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 januari 2018
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (vatican.va): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 18 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam