• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De Kerk in haar proces van luisteren naar het geroep van het gebied en de schreeuw van de volkeren moet zich haar eigen stappen in herinnering roepen. De evangelisatie in Latijns-Amerika was een gave van de Voorzienigheid die iedereen oproept tot verlossing in Christus. Ondanks de militaire, politieke en culturele kolonisatie, en voorbij de hebzucht en ambitie van de kolonisten, waren er veel zendelingen die hun leven gaven om het evangelie over te brengen. De missionaire zingeving inspireerde niet alleen de vorming van christelijke gemeenschappen, maar ook wetgeving zoals de wetten van Indië, die de waardigheid van de inheemse bevolking beschermden tegen het misbruiken van hun volkeren en gebieden. Zulke misbruiken veroorzaakten wonden in de gemeenschappen en vertroebelden de boodschap van Goed Nieuws. De verkondiging van Christus vond vaak plaats in medeplichtigheid met de machten die de hulpbronnen exploiteerden en de bevolking onderdrukten. Op dit moment heeft de Kerk de historische kans om zich te onderscheiden van de nieuwe koloniserende machten door te luisteren naar de Amazonevolkeren om haar profetische activiteit op een transparante manier uit te oefenen. Bovendien opent de sociaal-ecologische crisis nieuwe mogelijkheden om Christus in al zijn bevrijdende en vermenselijkende mogelijkheden te presenteren.

179 Synodevaders stemmend: placet - 162; non placet - 7 -> met 90,5 % van de stemmen aangenomen.

Een van de meest glorieuze pagina's van de Amazone is geschreven door de martelaren. De deelname van de volgelingen van Jezus aan zijn Passie, zijn Dood en Glorieuze Verrijzenis, heeft het leven van de Kerk tot op heden begeleid, vooral op die momenten en plaatsen waar ze, omwille van het evangelie van Jezus, leeft in het midden van een verscherpte tegenstrijdigheid, zoals ook het geval is met hen die moedig strijden voor een integrale ecologie in het Amazonegebied. Deze synode erkent met bewondering degenen die met groot gevaar voor hun eigen leven strijden om het voortbestaan van dit gebied te verdedigen.

179 Synodevaders stemmend: placet - 167; non placet - 3 -> met 93,3 % van de stemmen aangenomen.

Het luisteren naar het geroep van de aarde en de schreeuw van de armen en de volkeren van het Amazonegebied met hen die met ons optrekken, roept ons op tot een ware integrale bekering, met een eenvoudig en sober leven, gevoed door een mystieke spiritualiteit in de stijl van de H. Franciscus van Assisi, die met blijdschap en christelijke vreugde wordt beleefd. Een biddend lezen van het Woord van God zal ons helpen om verder na te denken en het waaien van de Geest te ontdekken en het zal ons bemoedigen in onze toewijding om voor het "gemeenschappelijke huis" te zorgen.

179 Synodevaders stemmend: placet - 169; non placet - 2 -> met 94,4 % van de stemmen aangenomen.

Als Kerk smeken wij, de missionaire discipelen, om de genade van deze bekering, die "met zich meebrengt dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus naar voren laten komen in de relatie met de hen omringende wereld." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 217; een persoonlijke en gemeenschappelijke bekering die ons ertoe verplicht ons harmonieus te verbinden met Gods scheppingswerk, dat het "gemeenschappelijk huis" is, een bekering die het scheppen van nieuwe structuren bevordert in harmonie met de zorg voor de schepping; een pastorale bekering op basis van synodaliteit, die de wisselwerking tussen de hele schepping erkent. Een bekering die ons ertoe zal brengen een Kerk te zijn die op weg is om het hart van alle Amazonevolken te bereiken.

179 Synodevaders stemmend: placet - 167; non placet - 3 -> met 94,4 % van de stemmen aangenomen.

De enige bekering tot het levende Evangelie, dat Jezus Christus is, zal zich aldus slechts kunnen ontplooien in onderling verbonden dimensies om de weg te effenen naar de existentiële, sociale en geografische periferieën van het Amazonegebied. Deze dimensies zijn: pastoraal, cultureel, ecologisch en synodaal, die in de volgende vier hoofdstukken worden uitgewerkt.

179 Synodevaders stemmend: placet - 167; non placet - 3 -> met 93,3 % van de stemmen aangenomen.

Document

Naam: SLOTDOCUMENT VAN DE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE PAN-AMAZONE REGIO (T.M. NR 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 26 oktober 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige vertaling: Stg. InterKerk / Paul Odijk
Bewerkt: 28 oktober 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam