• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

"Synode" is een oud woord dat geëerbiedigd wordt door de Traditie; het duidt de weg aan die de leden van het volk van God samen afleggen; het verwijst naar de Heer Jezus, die zichzelf voorstelt als "de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14, 6), en naar het feit dat christenen, zijn volgelingen, "de discipelen van de weg" werden genoemd (Hand. 9, 2); synodaal zijn is samen "de weg van de Heer" volgen (Hand. 18, 25). Synodaliteit is de manier van zijn van de oerkerk Vgl. Hand. 15 en het moet de onze zijn. "Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus" (1 Kor. 12, 12). Synodaliteit kenmerkt ook de Kerk van Vaticanum II, begrepen als het Volk van God, in gelijke en gemeenschappelijke waardigheid ten overstaan van de verscheidenheid aan bedieningen, charismatische gaven en diensten. Het geeft "de specifieke manier van leven en handelen (modus vivendi et operandi) van de Kerk van het Volk van God aan, die zich concreet manifesteert en realiseert in het zijn van "gemeenschap", in het samen optrekken, in het samenkomen in de vergadering en in de actieve deelname van al haar leden aan haar evangelische actie" (...), dat wil zeggen in de "medeverantwoordelijkheid en deelname van het hele Volk van God aan het leven en de zending van de Kerk". Internationale Theologische Commissie, De synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk (2 mrt 2018), 6-7

Document

Naam: SLOTDOCUMENT VAN DE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE PAN-AMAZONE REGIO (T.M. NR 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 26 oktober 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige vertaling: Stg. InterKerk / Paul Odijk
Bewerkt: 28 oktober 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam