• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De meeste bisdommen, prelaturen en vicariaten van het Amazonegebied hebben grote gebieden, weinig gewijde bedienaren en schaarse financiële middelen. Zij ondervinden moeilijkheden bij het volbrengen van hun zending. De "prijs van de Amazon" heeft ernstige gevolgen voor de evangelisatie. Geconfronteerd met deze realiteit is het noodzakelijk om de manier waarop de lokale kerken zijn georganiseerd te heroverwegen, om de structuren van de communio te heroverwegen op provinciaal, regionaal en nationaal niveau en ook vanuit het pan-Amazone gebied. Daarom is het noodzakelijk om synodale ruimtes te formuleren en solidariteitsnetwerken te genereren. Het is dringend noodzakelijk de grenzen die de geografie oplegt te overwinnen en bruggen te slaan die verenigen. In het Aparecida document werd er al op aangedrongen dat de lokale kerken vormen van interdiocesane samenwerking opzetten in elke natie of tussen landen in een regio en dat ze een grotere samenwerking bevorderen tussen de zusterkerken. Vgl. Latijns-Amerika (CELAM), Aparecida, 13-31 mei 2007, Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Cara├»bische Eilanden (29 juni 2007), 182 Met het oog op een huidige, solidaire en Samaritaanse kerk, stellen wij voor: het opnieuw dimensioneren van de uitgestrekte geografische gebieden van de bisdommen, vicariaten en "prelaturen"; het oprichten van een Amazonefonds ter ondersteuning van de evangelisatie; het sensibiliseren en aanmoedigen van internationale katholieke samenwerkingsverbanden om evangelisatieactiviteiten te ondersteunen die verder gaan dan de sociale projecten.

Placet: 161 – Non placet: 5

Document

Naam: SLOTDOCUMENT VAN DE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE PAN-AMAZONE REGIO (T.M. NR 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 26 oktober 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige vertaling: Stg. InterKerk / Paul Odijk
Bewerkt: 28 oktober 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam