• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Volgens het Tweede Vaticaans Concilie is de deelname aan de Eucharistieviering de bron en de top van het hele christelijke leven; het symboliseert de eenheid van het Mystieke Lichaam; het is het centrum en het hoogtepunt van het hele leven van de christelijke gemeenschap. De Eucharistieviering bevat al het geestelijk welzijn van de Kerk; zij is de bron en het hoogtepunt van alle evangelisatie. Laten we de zin van Johannes Paulus II herhalen: "De Kerk put haar leven uit de Eucharistie". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 1 De Instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
(2004) van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst dringt erop aan dat de gelovigen het recht hebben op Eucharistievieringen zoals vastgelegd in de liturgische boeken en normen. Maar het lijkt vreemd om te spreken over het recht om een Eucharistieviering te houden volgens wat is voorgeschreven zonder het meest fundamentele recht op toegang tot de Eucharistieviering voor iedereen te noemen: "In de Eucharistieviering is de volheid al bereikt; het is het levende centrum van het universum, de overvloeiende kern van de liefde en van het onuitputtelijke leven. Samen met de vleesgeworden Zoon, aanwezig in de Eucharistie, geeft de hele kosmos dank aan God. De Eucharistie is inderdaad zelf een daad van kosmische liefde". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 236

Placet: 154 – Non placet: 13 

Document

Naam: SLOTDOCUMENT VAN DE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE PAN-AMAZONE REGIO (T.M. NR 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 26 oktober 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige vertaling: Stg. InterKerk / Paul Odijk
Bewerkt: 27 juni 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam