• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

EEN GOEDE LEERLING DOET WEL ZONDER OP TE VALLEN
Feest Doop van de Heer (Jaar A) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Ik had opnieuw de vreugde vandaag enkele kinderen te dopen, op het feest van de Doop van de Heer. Laat ons voor hen en hun gezin bidden.

De liturgie van dit jaar geeft ons het doopsel van Jezus volgens het Evangelie van Matteüs (Mt. 3, 13-17). De evangelist beschrijft het gesprek tussen Jezus die om het doopsel vraagt en Johannes de Doper die dit wil afwijzen en opmerkt: “ik heb uw doopsel nodig en Gij komt tot mij?” (Mt. 3, 14). De beslissing van Jezus verrast de Doper : inderdaad, de Messias heeft geen reiniging nodig; integendeel, Hij is degene die reinigt. Maar God is de Heilige, Zijn wegen zijn niet de onze, en Jezus is de Weg van God, een niet te voorziene weg. Denken wij eraan dat God een God van verrassingen is.

Johannes had verklaard dat tussen hem en Jezus een afgrond ligt, een onoverkomelijke afgrond. “Ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen” (Mt. 3, 11), had hij gezegd. Maar de Zoon van God is juist gekomen om de afstand tussen God en de mens te overbruggen. Als Jezus helemaal aan de kant van God staat, staat Hij ook helemaal aan de kant van de mens en verenigt Hij wat verdeeld was. Daarom antwoordt Hij aan Johannes : “laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen” (Mt. 3, 15). De Messias vraagt om gedoopt te worden, zodat gerechtigheid geschiedt, dat wil zeggen zodat het plan van de Vader verwezenlijkt wordt, dat gaat langs de weg van kinderlijke gehoorzaamheid en solidariteit met de kwetsbare en zondige mens. Dat is de weg van de nederigheid en gehele nabijheid van God bij Zijn kinderen.

De profeet Jesaja verkondigt ook de gerechtigheid van de Dienaar van Jahwe, die Zijn zending in de wereld vervult met een stijl die tegengesteld is aan de geest van de wereld : “Hij roept niet en schreeuwt niet, hij laat zijn stem niet horen op straat. Het gekwetste riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit” (Jes. 42, 2-3). Dat is de houding van de zachtmoedigheid – dat is wat Jezus ons door Zijn nederigheid leert, de zachtmoedigheid -, de houding van de eenvoud, van het respect, van matigheid en van het verborgen leven, die ook vandaag nog gevraagd worden van leerlingen van de Heer. Hoeveel – het is droevig om zeggen – hoeveel leerlingen van de Heer gaan er prat op leerling van de Heer te zijn. Wie opschept, is geen goede leerling. Een goede leerling is nederig, zachtmoedig, hij doet wel zonder zich te laten opmerken. In de missionering, is de christengemeenschap geroepen de anderen tegemoet te gaan, altijd door aan te bieden, nooit door zich op te dringen, maar door getuigenis te geven, door het concrete leven van de mensen te delen.

Jezus was pas gedoopt in de Jordaan, en de hemel gaat open en de Heilige Geest daalt over Hem neer als een duif, terwijl een stem uit den hoge weerklinkt: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb” (Mt. 3, 17). Op het feest van de Doop van Jezus, herontdekken wij ons doopsel. Zoals Jezus de veelgeliefde Zoon van de Vader is, zo weten ook wij, opnieuw geboren uit water en de Heilige Geest, dat wij veelgeliefde kinderen zijn – de Vader houdt van ons allemaal! – wij zijn het voorwerp van Gods vreugde, broeder van vele broeders, bekleed met een grote zending om voor alle mensen te getuigen van de oneindige liefde van de Vader en ze te verkondigen.

Dit feest van de Doop van Jezus herinnert ons aan ons doopsel. Ook wij zijn in het doopsel opnieuw geboren. In het doopsel is de Heilige Geest gekomen om in ons te blijven. Daarom is het belangrijk de datum van mijn doopsel te kennen. Wij kennen de datum van onze geboorte maar niet altijd die van ons doopsel. Sommigen onder u kennen hem waarschijnlijk niet … Dat is een taak die ge thuis moet doen. Als ge naar huis gaat, vraag dan: wanneer werd ik gedoopt? En gedenk ieder jaar de datum van uw doopsel in uw hart. Doe het. Het is ook een plicht van rechtvaardigheid tegenover de Heer die zo goed voor ons geweest is.

Moge de Allerheiligste Maagd Maria ons de gave van het doopsel altijd beter helpen begrijpen en coherent beleven in de situaties van elke dag.

Document

Naam: EEN GOEDE LEERLING DOET WEL ZONDER OP TE VALLEN
Feest Doop van de Heer (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 12 januari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 14 januari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam