• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SACRO CARDINALIUM CONSILIO
Over de keuze van de deken en de sub-deken van het college van Kardinalen

Het is iedereen bekend hoezeer het gewicht en het gezag van het heilig college van Kardinalen in onze tijd zijn toegenomen, wij zijn dan ook van mening, dat wij er opnieuw onze aandacht aan moeten wijden: door de traditionele wetten van het kerkelijk recht te wijzigen, willen wij een nieuwe regeling invoeren betreffende de opvolging van de Deken en de Sub-deken van dit heilig college. Wij wensen dat deze beide taken voortaan niet meer van rechtswege toegekend worden aan ‘de oudste kardinalen van de suburbicaire zetels' Vgl. Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 237. § 1, maar aan hen, die hun medebroeders, bisschoppen van de suburbicaire bisdommen of dragers van de titel van die bisdommen, tot deze taken zullen hebben gekozen.

Daarom, met afschaffing voor zover dit noodzakelijk is van Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
, hebben wij door dit motu proprio het volgende besloten:

I

Wij willen vooreerst dat de Deken en de sub-Deken van het heilig college van Kardinalen gekozen worden uit de Kardinalen, die bisschoppen of titel-dragers zijn van suburbicaire bisdommen, daar de Kardinalen Deken en sub-Deken hier te Rome hun taak moeten vervullen en tevens omdat krachtens Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
de suburblcatre Kardinaal-bisschoppen verplicht zijn in de curie te resideren.

II

Voor het geval de functie van Deken van het heilig college vacant is, moeten de Kardinalen bisschoppen van de suburbicaire bisdommen of dragers van de titel ervan, en zij alleen, onder voorzitterschap van de oudste van hen, uit hun midden diegene kiezen die de Deken van het heilig college zal zijn. Zijn naam zal medegedeeld worden aan de paus, die alleen hem zal kunnen goedkeuren.

III

Wij willen dat deze wijze van kiezen in alle punten wordt geëerbiedigd, wanneer de functie van sub-Deken vacant is; maar in dat geval zal de Kardinaal-Deken het voorzitterschap van het kiescollege bekleden.

IV

Wij bevelen dat deze wijze van kiezen van de Deken en de sub-Deken, zoals uiteengezet in de nummers I, II en III, in de toekomst altijd zal geëerbiedigd worden.

V

Voortaan zal de Kardinaal-sub-Deken niet meer het recht hebben in geval van vacature van het Dekenaat op te volgen; hij zal de Deken slechts vervangen in geval van verhindering.

VI

Wat de functies van de aldus gekozen Deken en sub-Deken van het heilig college betreft, menen wij dat niets in de thans van kracht zijnde normen mag veranderd worden.

Wij bevelen dat alles, wat wij in dit motu proprio bepaald hebben, rechtsgeldig en van kracht is, wat hier ook tegen ingebracht zou kunnen worden.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter, 24 februari van het jaar 1965, het tweede van ons pontificaat.

Paulus VI, paus

Document

Naam: SACRO CARDINALIUM CONSILIO
Over de keuze van de deken en de sub-deken van het college van Kardinalen
Soort: H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, jrg. 20, nr. 18, p. 458
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam