• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE LIEFDE EN TROUW AAN DE KERK
Tot de Scholae Cantorum van de Italiaanse Vereniging Sint Cecilia - Aula Paulus VI

Beminde broeders en zusters:

Ik heet u allen welkom: de Voorzitter, Mgr. Tarcisio Cola, die ik dank voor zijn woorden, het bestuur en u, zangers, koorleiders, organisten, uit alle delen van Italië.

U maakt deel uit van de verdienstelijke Italiaanse Vereniging Santa Cecilia, met een respectabele leeftijd van 140 jaar en die nog levendig en actief en verlangend is de Kerk te dienen. De genegenheid en achting van de pausen voor deze vereniging is bekend, vooral die van H. Pius X, die het volk van God organische bepalingen voor de gewijde muziek gaf. Vgl. H. Paus Pius X, Motu Proprio, Instructie over de gewijde muziek, Tra le sollecitudini - Inter sollicitudines (20 nov 1903) De H. Paulus VI wilde u vernieuwen en activeren voor een muziek die is geïntegreerd in de liturgie en daaruit zijn fundamentele kenmerken put. Niet zo maar een muziek, maar een heilige muziek, omdat de riten heilig zijn; begiftigd met de adel van kunst, omdat God het beste moet worden gegeven; universeel, zodat iedereen hem kan begrijpen en vieren. Bovenal wel gedifferentieerd en anders dan de muziek die wordt gebruikt voor andere doeleinden. En hij beval u aan dat u de sensus ecclesiae cultiveert, het onderscheidingsvermogen van de muziek in de liturgie. Hij zei: «Niet alles is geldig, niet alles is rechtmatig, niet alles is goed. Hier moet het gewijde zich bij het schone voegen in een harmonieuze en vrome synthese». H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de vrouwelijke religieuzen die de verantwoordelijkheid hebben over de liturgische zang (15 apr 1971) Benedictus XVI drong er bij u op aan het historische muzikale erfgoed niet te vergeten, het te vernieuwen en uit te breiden met nieuwe composities.

Beste vrienden, ook ik moedig u ook aan om op deze weg voort te gaan. Een vereniging vormen is een hulpbron: het helpt u beweging, belangstelling en inspanning voort te brengen om de Liturgie beter te dienen. Een vereniging die niet de hoofdrolspeler of eigenaar van muziek is, maar wiens programma is de liefde en trouw aan de Kerk. Gezamenlijk kunt u zich meer inzetten voor de zang als een integraal onderdeel van de Liturgie, geïnspireerd door het eerste model, het gregoriaans. Gezamenlijk draagt u zorg voor de artistieke en liturgische voorbereiding en bevordert u de aanwezigheid van de schola cantorum in elke parochiegemeenschap. Want het koor begeleidt de gelovigen en is met zijn specifieke repertoires een gekwalificeerde stem van spiritualiteit, gemeenschap, traditie en liturgische cultuur. Ik beveel aan dat u het gehele volk Gods helpt zingen, met een bewuste en actieve deelname aan de Liturgie. Dit is belangrijk: de nabijheid aan Gods volk.

Er bestaan verschillende velden van uw apostolaat: de compositie van nieuwe melodieën; de bevordering van zang in seminaries en huizen voor religieuze vorming; de ondersteuning van parochiekoren, organisten, scholen voor gewijde muziek, jongeren. Zingen, spelen, componeren, dirigeren en uitvoeren in de Kerk zijn enkele van de mooiste dingen voor Gods glorie. Het is een voorrecht, een geschenk van God, om de kunst van muziek uit te drukken en bij te dragen aan de deelname aan de goddelijke mysteries. Een mooie en goede muziek is een bevoorrecht hulpmiddel om tot het transcendente te naderen, en helpt vaak om een boodschap te begrijpen, zelfs voor degenen die afgeleid zijn.

Ik weet dat uw voorbereiding offers met zich meebrengt verbonden met de beschikbaarheid van tijd om te repeteren, om mensen te laten deelnemen, om op te treden tijdens feestdagen, wanneer vrienden u misschien uitnodigen om plezier te hebben. Zo dikwijls! Maar uw toewijding aan de Liturgie en zijn muziek vertegenwoordigt een vorm van evangelisatie op alle niveaus, van kinderen tot volwassenen. In feite is de Liturgie de eerste 'leermeester' van de catechismus. Vergeet niet: de Liturgie is de eerste 'leermeester' van de catechismus.

De gewijde muziek vervult ook een andere taak, die van het smeden van de christelijke geschiedenis: in de Liturgie weerklinken gregoriaans, polyfonie, populaire muziek en hedendaagse muziek. Het is alsof op dat moment alle voorgaande en huidige generaties God prijzen, elk met hun eigen gevoeligheid. Niet alleen dit: de gewijde muziek - en muziek in het algemeen - slaat bruggen en brengt mensen dichterbij, zelfs de meest verwijderde; hij kent geen barrières van nationaliteit, etniciteit, huidskleur, maar betrekt iedereen in een verheven taal en weet zich altijd aan te passen aan mensen en groepen van zeer verschillende achtergronden. De gewijde muziek verkort afstanden, ook met die broeders en zusters die zich soms niet dichtbij voelen. Daarom is het koor in elke parochie een groep waar veel beschikbaarheid en wederzijdse hulp te vinden is.

Voor dit alles, beste broeders en zusters, dank ik u en moedig u aan. Moge de Heer u helpen om volhardend in uw toewijding te zijn! De Kerk waardeert het dienstwerk dat u levert in de gemeenschappen: u helpt hen de aantrekkelijkheid van schoonheid te voelen, die het gif van de middelmatigheid verwijdert, hen tot God verheft en de harten verenigt in lof en tederheid. Ik zegen u en alle leden van de Vereniging Sint Cecilia. Moge de Maagd u beschermen! En omdat degenen die zingen twee maal bidden, vertrouw ik erop dat u ook voor mij zult bidden. Dank u!

Document

Naam: DE LIEFDE EN TROUW AAN DE KERK
Tot de Scholae Cantorum van de Italiaanse Vereniging Sint Cecilia - Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 september 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr,; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 5 maart 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam