• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bezint u weer op uw geestelijke afkomst!

’Ik wil opstaan en naar mijn vader gaan.’

Deze woorden hebben ons de weg van de hoop laten zien voor de gezinnen. Het gezin hoort echter tot een bepaalde samenleving, tot een volk en in de meest brede zin tot het grote gezin van heel de mensheid. Het ondervindt daarom de gevolgen van veel ontwikkelingen in de hedendaagse beschaving.

Kunnen wij niet ook in al deze gebeurtenissen en ontwikkelingen het hulpgeroep horen van die zoon uit de gelijkenis van Jezus? Of minstens een zwakke echo van deze roep?

Het schijnt mij toe dat de zoon in zijn ongebreidelde vrijheidsdrang een gelijkenis is voor de mens uit de samenleving van de hoogontwikkelde staten. Een snelle technische en economische ontwikkeling en een snel gestegen levensstandaard, hebben fundamentele veranderingen in deze samenleving tot gevolg gehad. Velen raakten in een euforie, alsof de mens nu eindelijk in staat was de wereld in de greep te krijgen en haar definitief vorm te geven voor de toekomst. In dit trotse zelfbewustzijn verlieten niet weinigen hun traditionele levensovertuiging, waarin God de oorsprong en het doel van alle zijn was. Het had er de schijn van dat men voortaan God missen kon.

Maar op deze zelfbewuste uittocht, weg van God, is al spoedig een grote ontnuchtering gevolgd, gepaard met angst: angst voor de toekomst, angst voor de mogelijkheden die de mens nu in handen houdt. Angst dus voor de mens zelf. Ook Oostenrijk in het hart van Europa zijn deze ontwikkelingen niet gespaard gebleven. Nu zoekt u naar nieuwe wegen, naar antwoorden op de problemen van deze tijd.

Bezint u weer op uw geestelijke afkomst! Keert om, wendt u weer tot God en geef het leven van uw maatschappij weer gestalte volgens Zijn wetten! De Kerk wil u daarbij met haar herderlijk ambt en haar leergezag tot hulp zijn. Met de woorden van de pastorale constitutie van het concilie zal zij steeds weer de wezenlijke vragen voorleggen:

"Wat is de mens? Wat is de zin van het lijden, van het kwaad, van de dood? Wat heeft de mens de samenleving te bieden, wat kan hij van haar verwachten? Wat komt er na dit aardse leven?" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 10.

Document

Naam: KEERT TERUG TOT DE VADER!
Over gezin, samenleving en bekering
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 september 1983
Copyrights: © 1984, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam