• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bekering is mogelijk
De verloren zoon in de gelijkenis van Christus is de mens die zijn vrijheid verkeerd gebruikt heeft. We kunnen in deze gelijkenis zien wat de gevolgen zijn van het misbruiken van de vrijheid, dat wil zeggen: van de zonde. Het zijn gevolgen die als een last op het geweten drukken van de enkeling, maar ook gevolgen die als een last drukken op het leven van de verschillende menselijke gemeenschappen en van hun milieu, ja zelfs van de volkeren en van heel de mensheid. Zonde betekent een omlaaghalen van de mens Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 13; zij is in tegenspraak met zijn echte waardigheid en laat tegelijkertijd een wonde na in het sociale leven. Uit zichzelf heeft de zonde een persoonlijke en een sociale dimensie. Beide verduisteren het zicht op het gedoe en ontnemen aan het menselijk leven het licht van de hoop.

Maar de gelijkenis van Christus laat ons niet stilstaan bij deze treurige situatie van de in zonde gevallen mens met al zijn vernedering. De woorden ’Ik wil opstaan en naar mijn vader gaan’ doen ons in het hart van de verloren zoon het heimwee naar het goede en het licht van een onbedrieglijke hoop onderkennen. In deze woorden gaat voor hem het perspectief van de hoop open. Een dergelijk uitzicht is ons altijd gegeven, omdat iedere mens en de gehele mensheid tezamen op kunnen staan om naar de Vader te gaan. Dat is de waarheid die in de kern staat van de Blijde Boodschap.

De woorden ’Ik wil opstaan en naar mijn vader gaan’ bevestigen de innerlijke ommekeer. Want de verloren zoon gaat verder en zegt: ’Ik zal hem zeggen: ‘Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u’ (Lc. 15, 18). Kern van de Blijde Boodschap is de waarheid van de ‘metánoia’, van de bekering:

bekering is mogelijk, en bekering is nodig!

Document

Naam: KEERT TERUG TOT DE VADER!
Over gezin, samenleving en bekering
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 september 1983
Copyrights: © 1984, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam