• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ten eerste: de vorming. De complexiteit van de wereld en de antropologische crisis waarin wij vandaag ondergedompeld zijn, vragen een coherent levensgetuigenis om dialoog en een positieve reflectie over de menselijke waardigheid op gang te brengen. Dit getuigenis kent twee vereisten : enerzijds, een groot geloof en groot vertrouwen in het feit een werktuig te zijn voor Gods werkzaamheid in de wereld; onze efficiëntie staat niet op het voorplan. Anderzijds is professionele voorbereiding nodig die aangepast is aan de wetenschappelijke en humanistische materies om ze vanuit christelijk perspectief te kunnen aanbieden; in die zin biedt de sociale leer van de Kerk het kader van de kerkelijke principes om de mensheid beter van dienst te zijn. Ik raad u aan ze te kennen, in deze leer goed gevormd te zijn, om ze vervolgens in uw projecten om te zetten. 

Een geschikte vorming en onderwijs, als transversale dimensies van de problemen van het sociale en politieke leven, is vandaag een prioritair engagement voor de Kerk. Wij kunnen het niet uit ons hoofd opzeggen. Daarom heb ik een oproep tot de wereld willen doen om opnieuw een globaal Pact over het onderwijs te sluiten, dat een stap voorwaarts is en opleidt tot vrede en gerechtigheid, tot opvang tussen de volken en universele solidariteit, naast aandacht voor de bescherming van het “gemeenschappelijk huis”, in de zin zoals dat verwoord wordt in de encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
. Daarom moedig ik u aan uw professionalisme en kerkelijke identiteit nog meer te ontwikkelen. 

Document

Naam: HET LICHT EN DE KRACHT VAN DE EERSTE CHRISTENEN
Tot katholieke niet gouvermentele organisaties (NGO’s) - Sala del Concistoro
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 december 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 december 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam