• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WE ZULLEN WORDEN GEOORDEELD NAAR ONZE GELIJKENIS OF ONGELIJKHEID MET HET KIND
2e Zondag van de Advent - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Gisteren, op de plechtigheid van Onbevlekte Ontvangenis, nodigde de liturgie ons uit om te kijken naar Maria, Moeder van Jezus en onze Moeder, Ster van hoop voor elke mens. Vandaag, de tweede zondag van de Advent, krijgen we de sobere figuur van de Voorloper te zien, die de evangelist Mattheüs als volgt introduceert: «In die tijd verscheen Johannes de Doper in de woestijn van Judea en predikte: “Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij”» (Mt. 3, 1-2). Hij had de missie de weg van de Messias voor te bereiden en te effenen, en spoorde het volk van Israël aan zich te bekeren van hun zonden en alle ongerechtigheid te corrigeren. Met veeleisende woorden kondigde Johannes de Doper het naderende oordeel aan: "De boom die geen vrucht draagt ??zal worden omgehakt en in het vuur worden geworpen" (Mt. 3, 10). Boven alles waakte hij voor de huichelarij van degenen die zich veilig waanden vanwege het loutere feit dat ze tot het uitverkoren volk behoorden: voor God, zei hij, draagt niemand titels om zich te verhovaardigen, maar moet hij "vruchten voortbrengen die passen bij bekering" (Mt. 3, 8).

Terwijl zich de weg van Advent vervolgt, en terwijl wij ons voorbereiden om de geboorte van Christus te vieren, weerklinkt deze aansporing van Johannes de Doper tot bekering in onze gemeenschappen. Het is een dringende uitnodiging om het hart te openen en de Zoon van God te verwelkomen die tot ons komt om het goddelijke oordeel te openbaren. De Vader - zo schrijft de evangelist Johannes - veroordeelt niemand maar heeft de Zoon de macht gegeven om te oordelen, omdat Hij de Mensenzoon is. Vgl. Joh. 5, 22.27 Vandaag, in het heden, is onze toekomstige bestemming in het geding; met ons concrete gedrag in dit leven bepalen we onze eeuwige bestemming. In de schemering van onze aardse dagen, op het moment van de dood, zullen we worden geoordeeld op grond van onze gelijkenis of ongelijkheid met het Kind dat op het punt staat geboren te worden in de armzalige grot van Bethlehem, want hij is de maat die God aan de mensheid heeft gegeven.

De hemelse Vader, die ons bij de geboorte van zijn eniggeboren Zoon zijn barmhartige liefde heeft getoond, roept ons op om in zijn voetsporen te treden en net als hij ons bestaan ??tot een geschenk van liefde on te vormen. En de vruchten van liefde zijn de "vruchten die passen bij bekering" waarnaar heilige Johannes de Doper verwees, toen hij met scherpe woorden de Farizeeën en de Sadduceeën toesprak die te midden van de menigte voor het Doopsel kwamen.

Door het Evangelie spreekt Johannes de Doper door de eeuwen heen tot alle generaties. Zijn heldere en harde woorden zijn heilzaam voor ons, mensen van onze tijd, de tijd waarin ongelukkigerwijs ook de wijze om Kerstmis te vieren lijdt onder de gevolgen van een materialistische mentaliteit. De “stem” van de grote profeet vraagt ons dat we de weg des Heren bereiden die komt, in de woestijnen van vandaag, de uitwendige en inwendige, dorstend naar het levende water dat Christus is.

Dat de Maagd Maria ons moge leiden naar een oprechte bekering van het hart, opdat wij de noodzakelijke keuzen maken om onze mentaliteit in overeenstemming te brengen met het Evangelie.

Document

Naam: WE ZULLEN WORDEN GEOORDEELD NAAR ONZE GELIJKENIS OF ONGELIJKHEID MET HET KIND
2e Zondag van de Advent - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 december 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2019, Vert. uit de Engelse vert.: W.J.G.A. Veth pr,; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 24 december 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam