• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ZIEKENPASTORAAL VOOR ZIEKEN EN MEDISCH PERSONEEL
Ontmoeting met de medische staf van het St. Louis Hospital - Bangkok (Thailand)

Dierbare vrienden, goeie dag,

Het is mij een genoegen de gelegenheid te hebben u te ontmoeten, u het medisch, sanitair en paramedisch personeel van het Sint-Lodewijksziekenkuis en andere katholieke ziekenhuizen en liefdadigheidscentra. Ik dank de Directeur voor zijn vriendelijke woorden. Het is voor mij een zegen, persoonlijk de waardevolle dienst te kunnen zien, die de Kerk aan het Thaïse volk biedt, vooral aan de meest noodlijdende mensen. Ik groet genegen de Dochters van de Heilige Paulus van Chartres , evenals de andere religieuzen hier aanwezig, en dank hen voor hun stil en blij engagement in dit apostolaat. U stelt ons in staat het moederlijk gelaat van de Heer te schouwen, die zich neerbuigt om Zijn kinderen te zalven en op te richten: dank u. Het verheugt mij de woorden van de Directeur te horen over het principe dat dit ziekenhuis bezielt: Ubi caritas, Deus ibi est: waar liefde is, daar is God.

Inderdaad, de beoefening van de liefde is precies de plaats waar wij, christenen, geroepen zijn, niet alleen om te getuigen dat wij missionaire volgelingen zijn, maar ook om ons getuigenis te confronteren met dat van onze instellingen: “Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt 25,40). Missionaire volgelingen op het vlak van gezondheid, die openstaan voor “een mystieke en contemplatieve broederlijkheid, die in staat is de heilige grootheid van de naaste te zien, God te ontdekken in ieder menselijk wezen … om het geluk van de ander te zoeken zoals onze Vader doet die goed is”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 92  In dit perspectief doet u één van de grootste werken van barmhartigheid, omdat uw engagement op het vlak van gezondheid veel verder gaat dan de gewone en lofwaardige beoefening van de geneeskunde.

Zo een engagement kan zich niet alleen beperken tot het realiseren van bepaalde activiteiten of programma’s, maar moet verder gaan en open staan voor het onvoorziene. Het leven aanvaarden en opnemen zoals het op de spoeddienst van het ziekenhuis aankomt, om bijgestaan te worden met een bijzondere vroomheid die voortkomt uit eerbied en liefde voor de waardigheid van alle mensen. Genezingsprocessen vereisen en veronderstellen de kracht van een zalving die in alle situaties waarmee men geconfronteerd worden, met een blik kijkt die waardig maakt en ondersteunt. U allen, leden van deze zorggemeenschap, u bent missionaire volgelingen wanneer u naar een patiënt kijkt en hem bij zijn naam leert noemen.

Ik weet dat uw dienst soms zwaar en uitputtend kan zijn; u maakt extreme situaties mee. Dit vereist dat u in uw werk bijgestaan wordt. Vandaar het belang om een gezondheidspastoraal te kunnen uitwerken, waar niet alleen de patiënten maar ook de leden van deze gemeenschap zich begeleid en gesteund weten in hun zending. Weet ook dat de inspanningen en werken van de vele instellingen die u vertegenwoordigt, het levend getuigenis zijn van de zorgverlening en aandacht die wij geroepen zijn aan alle mensen te geven, vooral aan bejaarden, jongeren en de meest kwetsbaren.

Dit jaar viert het Sint-Lodewijksziekenhuis de 120e verjaardag van zijn stichting. Hoeveel mensen werden in hun lijden verlicht, in hun wanhoop bemoedigd, in hun eenzaamheid vergezeld! Ik dank God voor deze gave van uw aanwezigheid in al die jaren en roep u op dit apostolaat steeds meer te beoefenen en van ieder gelijkaardig apostolaat een teken en symbool te maken van de Kerk die naar buiten gaat, die haar zending wenst waar te maken en daarom vastbesloten is om aan iedereen die lijdt de liefde van Christus te brengen die geneest. Aan het slot van deze ontmoeting, zal ik de zieken en gehandicapten bezoeken en zal hen zo, zij het maar een beetje, in hun lijden kunnen vergezellen.

Wij weten allemaal dat ziekte altijd grote vraagtekens meebrengt. Onze eerste reactie kan opstandigheid zijn, zelfs zodanig dat we momenten van ontreddering en troosteloosheid kennen. Dat is de kreet van het lijden en dat is goed: Jezus zelf heeft dat gekend en ervaren. Door gebed willen wij ons ook verenigen met Zijn kreet. Door ons met Jezus in Zijn lijden te verenigen, zullen wij met onze kwetsbaarheid en kwetsuren de kracht ontdekken van Zijn nabijheid. Het gaat om de uitnodiging ons sterk vast te klampen aan Zijn leven en zelfgave. Als wij soms in het diepst van onszelf “het brood van tegenspoed en het water van beproeving” drinken, laat ons dan bidden om ook een uitgestoken hand te mogen vinden, de nodige hulp om de troost te ontdekken die komt van de “Heer die zich niet langer verborgen zal houden” Vgl. Jes. 30, 20  en die nabij is door ons te vergezellen.

Plaatsen wij deze ontmoeting en ons leven onder de bescherming van Maria, precies onder Haar mantel. Moge Zij Haar blik vol erbarmen naar ons keren, vooral op momenten van leed, ziekte en iedere vorm van kwetsbaarheid. Moge Zij u door Haar genade helpen om Haar Zoon te ontmoeten in het gewonde lichaam van mensen voor wie u dienstbaar zult zijn. Ik zegen u allen evenals uw familie en vraag u, alstublieft, vergeet niet voor mij te bidden. Bedankt!

Document

Naam: ZIEKENPASTORAAL VOOR ZIEKEN EN MEDISCH PERSONEEL
Ontmoeting met de medische staf van het St. Louis Hospital - Bangkok (Thailand)
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 november 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 december 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam