• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DE PRIESTERS EN DE VASTENPREDIKERS VAN ROME

Wij willen u allereerst deelgenoot maken van de vreugde en ontroering die ons vervullen bij deze geestelijke ontmoeting op de drempel van de heilige vastentijd van het jaar 1965, Uw aanwezigheid hier is voor altijd een vertroosting en. een reden tot blijdschap. Nooit zijn wij ons meer bewust van de ernst van onze taak en nooit voelen wij sterker het verlangen om u tot hulp en steun te zijn dan juist bij deze zeldzame gelegenheden waarin wij u allen te zamen rondom ons verenigd zien.

Gij van uw kant komt getuigenis afleggen van uw genegenheid en trouw en van uw vaste voornemen ons als toegewijde medewerkers terzijde te staan in de beoefening van ons ambt; wij zijn in de gelegenheid u onze erkentelijkheid en achting te betuigen en u de verzekering te geven van ons vaste vertrouwen in u.

Tussen u en ons bestaat een innige band. Gij draagt met ons de zorg voor de zielen van de eerste, de enige uitverkoren apostolische Kerk en, meer dan wij, voelt gij de moeiten en lasten; gij zijt in de volste zin van het woord onze geestelijkheid, dit wil zeggen: onze medebroeders, onze zonen, onze priesters waarin wij onszelf begrepen en vertolkt willen zien. Gij, priesters, waarin wij weerspiegeld en gerealiseerd willen zien het ideale priesterschap van Christus, dat het hoogtepunt is van onze gedachten en onze wensen omdat het het hoogtepunt is van zijn liefde en zijn heilsplan. Gij, herders; leraren, dienaren van het Romeinse volk, uw roeping maakt deel uit van het actie-plan van God in de geschiedenis en dus van onze zending als bisschop, als opvolger van de apostel Petrus, als plaatsbekleder van Christus.

Document

Naam: TOT DE PRIESTERS EN DE VASTENPREDIKERS VAN ROME
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 1 maart 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, jrg. 20, nr. 17, p. 484-489
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 14 januari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam