• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom stel ik hierbij in dat de derde zondag door het jaar gewijd wordt aan de viering, studie en verkondiging van het Woord van God. Deze Zondag van het Woord van God past goed in die tijd van het jaar, waarin we aangemoedigd worden om onze banden met de joodse gemeenschap te versterken en voor de eenheid van de christenen te bidden. Dit samenvallen is meer dan een toevallige samenloop van omstandigheden: het vieren van de Zondag van het Woord van God heeft een oecumenische waarde, want de Heilige Schrift toont voor wie zich ervoor openstelt de weg naar een authentieke en hechte eenheid.

De gemeenschappen zullen een manier vinden om deze zondag als een plechtige dag te beleven. Het zal in ieder geval belangrijk zijn dat in de Eucharistieviering de heilige tekst op zo’n manier plechtig wordt binnengedragen dat de gemeente de normatieve waarde van het Woord van God verstaat. Op deze Zondag is het bijzonder aangewezen om de verkondiging van Gods Woord extra aandacht te geven en de homilie zo vorm te geven dat de dienst aan het Woord van de Heer er duidelijk blijkt. De bisschoppen kunnen op die Zondag de aanstelling tot lector vieren of een soortgelijk ambt toedienen, om het belang van de verkondiging van het Woord van God in de liturgie te belichten. Het is inderdaad van fundamenteel belang om alles in het werk te stellen om sommige gelovigen op te leiden tot waarachtige verkondigers van het Woord. Daartoe is een degelijke vorming nodig, zoals nu al gebruikelijk is voor acolieten of buitengewone bedienaren van de heilige communie. Evenzo kunnen parochiepriesters zoeken naar de meest geschikte manier om de Bijbel of een van de boeken ervan, aan de hele geloofsgemeenschap te overhandigen. Daarmee kunnen ze het belang onderstrepen om in het dagelijkse leven het lezen van de Heilige Schrift voort te zetten, om zich verder erin te verdiepen en om ermee te bidden, vooral door de praktijk van de lectio divina.

Document

Naam: APERUIT ILLIS
"Toen maakte Hij hun geest toegankelijk" - Waarmee ingesteld wordt de "Zondag van het Woord van God"
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 30 september 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Kerknet.be / Bisschoppenconferentie van België
Vert.: Bisschoppenconferentie van België
Bewerkt: 19 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam