• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Derhalve, in de hoop het behoud der christelijke waarheid te verzekeren en de bijbelstudiën overeenkomstig de boven vastgestelde regels te bevorderen, stellen wij bij dit schrijven in deze heilige stad een bijbelraad of bijbelcommissie in. Deze commissie zal bestaan uit enige kardinalen der heilige Roomse Kerk, door ons gezag te kiezen. Het is onze bedoeling om hun ter deelname aan dezelfde studiën en werkzaamheden met het ambt en de titel van consultoren, zoals dat bij de heilige Romeinse congregaties gebruik is, een aantal bekende geleerden toe te voegen, uit verschillende volken gekozen en met een goede naam op het gebied van de gewijde wetenschap, vooral der bijbelwetenschap.

De taak der commissie zal zijn, te zorgen voor de instandhouding en de ontwikkeling der genoemde studies, zowel door geregelde vergaderingen als door de publicatie van periodieke of naar omstandigheden verschijnende geschriften, en door het beantwoorden van eventuele aanvragen, in één woord: door aanwending van alle middelen. Het is onze wil, dat betreffende alle in de vergaderingen besproken punten een rapport aan de paus wordt uitgebracht. Dit moet geschieden door degene onder de consultoren, aan wie de paus het ambt van secretaris heeft opgedragen.

Om voor de gemeenschappelijke studies de geschikte hulpmiddelen ten dienste te stellen, wijzen wij nu reeds een bepaald gedeelte onzer Vaticaanse bibliotheek daarvoor aan, en binnenkort zullen wij daar een ruime collectie handschriften en boeken op schriftuurgebied uit iedere tijdsperiode laten inrichten ten gebruike van de leden der commissie. Om deze hulpbibliotheek te stichten en uit te breiden is het zeer wenselijk, dat meer vermogende katholieken ons te hulp komen ook door het zenden van nuttige boeken, en dat zij aldus door zeer praktisch hulpbetoon een dienst willen bewijzen aan God, de auteur der Schriften, en tegelijk aan de Kerk.

Document

Naam: VIGILANTIAE STUDIOQUE
Oprichting van de Pauselijke Commissie voor de Bijbelstudie
Soort: Paus Leo XIII - Apostolische Breve
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 30 oktober 1902
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0143, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam