• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE NAUWE DEUR, DAT IS GOD BEMINNEN EN DE NAASTE
21e Zondag door het Jaar (Jaar C) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Het Evangelie van vandaag (Lc. 13, 22-30) stelt ons Jezus voor die onderricht geeft wanneer Hij door steden en dorpen gaat, richting Jeruzalem, waar Hij weet dat Hij moet sterven op het kruis voor ons aller heil. Het is in die context dat iemand Hem vraagt: “Heer, zijn het er weinig die gered worden?” (Lc. 13, 23). De vraag was in die tijd een open vraag – hoeveel zullen er gered worden, hoeveel niet ... - en er waren verschillende manieren om de Schrift hierover te interpreteren, naargelang de tekst die men daarvoor uitkoos. Doch Jezus keert de vraag om – die over het aantal gaat, “weinig ...?” – en Hij ziet het antwoord in tegendeel op het vlak van de verantwoordelijkheid, waarbij Hij ons uitnodigt de tijd goed te gebruiken. Hij zegt namelijk: “Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen het proberen, maar er niet in slagen binnen te komen” (Lc. 13, 24).

Met deze woorden doet Jezus ons begrijpen dat het geen kwestie is van aantal, er is geen “numerus clausus” in het paradijs! Maar het gaat erom vanaf nu door de goede deur te gaan, en die goede doorgang is er voor iedereen, maar hij is nauw. Ziedaar het probleem. Jezus wil niet dat wij in de illusie leven: ja, wees gerust, het is gemakkelijk, er is een mooie autoweg en op het einde een grote poort ... Dat zegt Hij ons niet: Hij spreekt ons over een nauwe deur. Hij zegt ons de dingen zoals ze zijn: de doorgang is nauw. In welke zin? In de zin dat, om gered te worden, men God en zijn naaste dient te beminnen, en dat is niet gemakkelijk! Het is een “nauwe deur” want het is veeleisend, liefde is altijd veeleisend, liefde vraagt engagement, of eerder een inspanning, dat wil zeggen een vastberaden en volhardende wil om volgens het Evangelie te leven. De heilige Paulus noemt het “de goede strijd van het geloof” (1 Tim. 6, 12). Er is alle dagen een inspanning nodig, elke dag, om God en zijn naaste te beminnen.

En om zich nader te verklaren, vertelt Jezus een parabel. Er is een huisvader, die de Heer voorstelt. Zijn huis symboliseert het eeuwig leven, dat wil zeggen het heil. En het beeld van de deur komt hier terug. Jezus zegt: “Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft en gij dan buiten op de deur begint te kloppen en te roepen: Heer, doe open! zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt” (Lc. 13, 25). Dan zullen deze mensen proberen zich kenbaar te maken, en zij herinneren de huismeester eraan: “In uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken, en in onze straten hebt Gij onderricht gegeven” (Lc. 13, 26). Maar de Heer zal opnieuw zeggen dat Hij hen niet kent, en Hij richt zich tot hen met de woorden “gij allen, bedrijvers van ongerechtigheid”.

Ziedaar het probleem! De Heer zal ons herkennen, niet aan onze titels – maar Heer, ik behoorde tot die vereniging, ik was bevriend met monseigneur …., met kardinaal …, met die priester … Nee, titels tellen niet. De Heer zal ons alleen herkennen aan ons nederig, goed leven, een leven van geloof dat tot uiting komt in werken.

En voor ons, Christenen, betekent het dat wij geroepen zijn om een echte gemeenschap met Jezus aan te knopen, door te bidden, naar de kerk te gaan, de sacramenten te ontvangen en ons met Zijn woord te voeden. Dat bewaart ons in het geloof, voedt onze hoop en verlevendigt onze naastenliefde. En zo, met Gods genade, kunnen en moeten wij ons leven besteden voor het welzijn van onze broeders, en iedere vorm van kwaad en ongerechtigheid bestrijden.

Moge de Maagd Maria ons daarbij helpen. Zij is door de nauwe deur, die Jezus is, gegaan. Zij heeft Hem met heel Haar hart ontvangen en is Hem alle dagen van Haar leven gevolgd, ook als Zij het niet begreep, zelfs toen een zwaard Haar ziel doorboorde. Daarom aanroepen wij Haar als “Deur van de Hemel”: Maria, Deur van de Hemel, een deur die exact de vorm heeft van Jezus, de deur van het Hart van God, een veeleisende deur, maar open voor iedereen.

Document

Naam: DE NAUWE DEUR, DAT IS GOD BEMINNEN EN DE NAASTE
21e Zondag door het Jaar (Jaar C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 augustus 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam