• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat in het Bisschoppensynodes
Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019)
Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied (17 juni 2019)
ontbreekt is een duidelijke erkenning van Gods zelf-communicatie in het verbum incarnatum, aan de sacramentaliteit van de Kerk, aan de Sacramenten als objectief genademiddel in plaats van alleen maar zelfreferentiële symbolen, aan het bovennatuurlijke karakter van de genade, zodat de integriteit van de mens niet alleen bestaat uit eenheid met de natuur, maar ook uit het zoonschap met God en een genadige gemeenschap met de Drie-eenheid, en dat het eeuwige leven de beloning is van bekering tot God, van verzoening met Hem en niet alleen met het milieu en de wereld om ons heen. Integrale ontwikkeling mag niet beperkt blijven tot het verschaffen van materiële middelen. Want de mens bereikt zijn nieuwe integriteit alleen door volmaaktheid in de genade, nu in de doop, waardoor wij een nieuw schepsel en kinderen van God worden en eens in de visie van God in de gemeenschap van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en in de gemeenschap van zijn heiligen (1 Joh. 1, 3)(1 Joh. 3, 1).

In plaats van de onduidelijke benadering van de vage religiositeit en de nutteloze poging om van het Christendom een wetenschap van verlossing te maken door de sacralisering van de kosmos en de biodiversiteit, de natuur en de ecologie, is het noodzakelijk om te kijken naar het centrum en de oorsprong van ons geloof: "God heeft in zijn goedheid en wijsheid besloten om zich te openbaren en het mysterie van zijn wil te openbaren: dat alle mensen door middel van Christus, het Woord dat vlees is geworden, toegang tot de Vader hebben in de Heilige Geest en deelgenoten zijn van de goddelijke aard". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 2

Document

Naam: "WANT NIEMAND KAN EEN ANDER FUNDAMENT LEGGEN DAN WAT ER REEDS LIGT, NAMELIJK JEZUS CHRISTUS." (1 KOR. 3, 11)
Over het concept van Openbaring zoals gepresenteerd in het Instrumentum Laboris voor de Amazone-synode
Soort: Gerhard Ludwig Kard. Müller
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller
Datum: 16 juli 2019
Copyrights: © 2019, lifesitenews.com / kath.net / Stg. InterKerk
Vertaling, alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam