• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De verkondiging van het Evangelie is zonder twijfel een dialoog die overeenkomt met het Woord (logo's) van God aan ons en met ons antwoord in de gave 'om niet' van gehoorzaamheid van het geloof. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 5 Omdat de missie begint bij Christus, de God-mens, en hij zijn missie overbrengt van de Vader naar de Apostelen, heeft het alternatief van een dogmatische benadering "van boven" en een pedagogisch-pastorale benadering "van beneden" geen betekenis, tenzij men "het God-menselijke principe van de pastorale zorg" Franz Xaver Arnold zou verwerpen. Maar de geadresseerde van de universele zending van Jezus (Mt. 28, 19), "de universele en enige bemiddelaar van het heil tussen God en alle mensen" (Joh. 14, 6)(Hand. 4, 12)(1 Tim. 2, 4) is de man die met zijn verstand nadenkt over de zin van het bestaan tussen de geboorte en de dood, die geschokt is door de existentiële crisis van het mens-zijn en die in leven en dood zijn hoop op God, de oorsprong en het doel van ieder mens, legt. Een kosmovisie met haar mythen en de rituele magie van Moeder "Natuur" of de offers aan "Goden" en geesten, die ons afschrikken of ons lokken met valse beloften, kan niet de juiste benadering zijn voor de komst van de Drie-ene God in Zijn Woord en Heilige Geest, net zo min als het wetenschappelijk-positivistische wereldbeeld van de liberale bourgeoisie, die van het Christendom een comfortabele overblijfsel van morele waarden en civiel-religieuze rituelen maakt. Serieus, moet in de opleiding van toekomstige priesters en theologen de Amazone kosmos, de wijsheid van de voorouders met hun mythen en rituelen de plaats innemen van de kennis van de klassieke en moderne filosofie, van de kerkvaders, van de moderne theologie, van de concilies?

Als de term "kosmosvisie" alleen maar betekent dat alle geschapen dingen met elkaar verbonden zijn, dan zou dat een waarheid als een koe zijn. Door de substantiële eenheid van lichaam en ziel staat de mens op het kruispunt van de structuur van geest en materie. Maar de aanblik van de kosmos is slechts aanleiding voor de verheerlijking van God en zijn prachtige heerschappij in de natuur en geschiedenis. Maar niet de kosmos wordt aanbeden als God, maar alleen de Schepper zelf. Wij vallen niet op onze knieën voor de machtige kracht van de natuur en "alle koninkrijken van de wereld met hun pracht en praal" (Mt. 4, 8), maar alleen voor God. "Want in de Schrift staat er...: Gij zult de Heer, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen". (Mt. 4, 10). Zo wees Jezus de duivelse verleider in de woestijn terug.

Document

Naam: "WANT NIEMAND KAN EEN ANDER FUNDAMENT LEGGEN DAN WAT ER REEDS LIGT, NAMELIJK JEZUS CHRISTUS." (1 KOR. 3, 11)
Over het concept van Openbaring zoals gepresenteerd in het Instrumentum Laboris voor de Amazone-synode
Soort: Gerhard Ludwig Kard. Müller
Auteur: Gerhard Ludwig Kard. Müller
Datum: 16 juli 2019
Copyrights: © 2019, lifesitenews.com / kath.net / Stg. InterKerk
Vertaling, alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam