• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LIEFHEBBEN EN DIENSTBAAR ZIJN ZOALS MARIA EN MARTHA
16e Zondag van Pasen (Jaar C) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

In de Evangeliepassage van deze zondag, verhaalt Lucas het bezoek van Jezus in de woning van Martha en Maria, de zusters van Lazarus Vgl. Luc. 10, 38-42 . Zij ontvangen Hem en Maria gaat aan Zijn voeten zitten om naar Hem te luisteren. Zij laat haar bezigheden vallen om bij Jezus te zijn : zij wil geen enkel woord van Hem verliezen. Voor niemand van ons zou er, zoals voor Maria, een bezigheid of zorg mogen zijn die ons van de Goddelijke Meester verwijderd houdt. Alles moet opzij gezet worden wanneer Hij in ons leven op bezoek komt. Zijn aanwezigheid en woord gaan voor alles. De Heer verrast ons altijd: wanneer wij echt naar Hem gaan luisteren, verdwijnen de wolken, maken twijfels plaats voor de waarheid, vrees voor sereniteit en vinden de verschillende levenssituaties hun juiste plaats.

In deze scene van Maria aan de voeten van Jezus, te Bethanië, toont de heilige Lucas de biddende houding van een gelovige, die in de aanwezigheid van de Meester weet te blijven om naar Hem te luisteren en met Hem in harmonie te zijn. Het gaat erom de dag te onderbreken, zich in stilte terug te trekken om plaats te maken voor de Heer die “voorbijkomt” en de moed te vinden met Hem een beetje afgezonderd te zijn om daarna met meer sereniteit en efficiëntie, tot de dingen van het dagelijks leven terug te keren. Door Zijn lof voor de houding van Maria, die “het beste deel gekozen heeft” (Luc. 10, 42), lijkt Jezus voor ieder van ons te herhalen: laat u niet meeslepen door de dingen die ge te doen hebt, maar luister eerst naar de stem van de Heer om de taken die het leven u oplegt, goed te vervullen.

Er is nog de andere zuster, Martha. De heilige Lucas zegt dat zij degene is die Jezus ontvangen heeft Vgl. Luc. 10, 38 . Misschien was Martha de oudste van de twee zussen, wij weten het niet, maar deze vrouw had zeker het charisma van de gastvrijheid. Inderdaad, terwijl Maria naar Jezus luistert, wordt zij helemaal in beslag genomen door de vele diensten. Daarom zegt Jezus haar: “Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen” (Luc. 10, 41). Met deze woorden wil Hij de houding van dienstbaarheid zeker niet veroordelen, maar eerder de overbezorgdheid waarmee ze dikwijls gebeurt. Ook wij delen de zorgen van de heilige Martha en naar haar voorbeeld nemen wij het voornemen erover te waken dat de zin voor onthaal en broederlijkheid in onze gezinnen en gemeenschappen beleefd wordt, opdat iedereen zich thuis kan voelen, vooral kleinen en armen.

Bijgevolg herinnert het Evangelie van vandaag ons eraan dat de wijsheid van hart precies ligt in het vermogen om deze twee elementen te verbinden: contemplatie en actie. Martha en Maria tonen ons de weg. Als wij het leven met vreugde willen smaken, moeten wij die twee houdingen met elkaar verenigen: enerzijds, het feit “aan de voeten” van Jezus te zijn om naar Hem te luisteren als Hij ons het geheim onthult van alle dingen; anderzijds, aandachtig en prompt te zijn in het beoefenen van de gastvrijheid wanneer Hij voorbijkomt en aan onze deur klopt met het gelaat van een vriend die er nood aan heeft zijn krachten te herstellen en omwille van de broederlijkheid.

Moge Maria, Moeder van de Kerk, ons de genade verlenen God en onze broeders lief te hebben en te dienen met het hart van Maria en de handen van Martha, opdat wij steeds luisterend naar Christus, vrede en hoop mogen brengen.

Document

Naam: LIEFHEBBEN EN DIENSTBAAR ZIJN ZOALS MARIA EN MARTHA
16e Zondag van Pasen (Jaar C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 juli 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam