• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEBED IS WERKELIJK CHRISTELIJK ALS HET EEN UNIVERSELE DIMENSIE HEEFT
14e Zondag door het Jaar (Jaar C) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Het stukje Evangelie van vandaag (Luc. 10, 1-12) en (Luc. 10, 17-20) presenteert ons Jezus die naast de twaalf apostelen, tweeënzeventig leerlingen uitzendt. Het getal 72 wijst wellicht op alle volken. Inderdaad, in het boek Genesis worden 72 volken vermeld Vgl. Luc. 10, 1-32 . Zo is deze zending een voorafbeelding van de zending van de Kerk om het Evangelie aan alle volken te verkondigen. Tot deze leerlingen zegt Jezus: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Luc. 10, 2). Deze vraag van Jezus geldt nog altijd. Wij moeten “de Heer van de oogst”, dat wil zeggen God de Vader, altijd bidden dat Hij arbeiders stuurt om in Zijn wijngaard, dat is de wereld, te werken. En ieder van ons moet het doen met een open hart, met een missionaire houding; ons gebed mag zich niet alleen beperken tot onze behoeften, tot wat voor ons noodzakelijk is: gebed dat werkelijk christelijk is, heeft ook een universele dimensie. 

Door de 72 leerlingen uit te zenden, geeft Jezus hun precieze instructies, die de kenmerken zijn van de zending. De eerste – wij zagen het reeds – is bidden; de tweede: gaan; en dan: neem geen beurs, geen reiszak …; zeg: vrede aan dit huis … blijf in dat huis … ga niet van huis tot huis; genees de zieken die er zijn en zeg hun: het Rijk Gods is nabij; en als ge niet ontvangen wordt, ga dan op de pleinen en ga weg Vgl. Luc. 10, 2-10 . Deze bevelen tonen dat zending gegrond is op gebed; dat zij op weg is en niet immobiel is maar rondtrekt; zij vraagt onthechting en armoede; zij brengt vrede en genezing - tekens van de nabijheid van het Rijk Gods; zij is geen proselitisme maar verkondigt en getuigt; zij vraagt ook de vrijmoedigheid en evangelische vrijheid om weg te gaan waarbij de verantwoordelijkheid onderlijnd wordt dat de heilsboodschap verworpen werd, maar zonder veroordeling noch vervloeking.

Als zij zo beleefd wordt, zal de zending van de Kerk door vreugde gekenmerkt worden. Hoe eindigt deze passage? “De twee en zeventig keerden vol blijdschap terug” (Luc. 10, 17), merkt de evangelist op. Geen vluchtige blijdschap, die voortvloeit uit het succes van de zending; het is in tegendeel, vreugde die geworteld is in de belofte dat – volgens Jezus – “uw namen opgetekend staan in de hemel” Vgl. Luc. 10, 20 . Met deze woorden bedoelt Hij de innerlijke en onverwoestbare vreugde die voortkomt uit het besef door God geroepen te zijn om Zijn Zoon te volgen. Dat wil zeggen, de vreugde Zijn leerling te zijn. Vandaag bijvoorbeeld, kan ieder van ons, hier op het plein, denken aan de naam die hij op de dag van zijn doopsel gekregen heeft: deze naam staat “in de hemel geschreven”, in het hart van God de Vader. En het is de vreugde van deze gave die iedere leerling tot missionaris maakt, iemand die in het gezelschap van de Heer Jezus gaat, die van Hem leert zich voorbehoudloos aan de anderen te geven, bevrijd van zichzelf en zijn bezit.

Roepen wij de moederlijke bescherming in van de Allerheiligste Maagd Maria, opdat Zij de zending van de leerlingen van Christus overal zou ondersteunen; de zending om aan iedereen te verkondigen dat God ons bemint, ons wil beminnen en ons roept deel uit te maken van Zijn Koninkrijk.

Document

Naam: GEBED IS WERKELIJK CHRISTELIJK ALS HET EEN UNIVERSELE DIMENSIE HEEFT
14e Zondag door het Jaar (Jaar C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 juli 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam