• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het eerste personage belooft Hem: “ik zal U volgen, waar Gij ook heen gaat” Vgl. Lc. 9, 57 . Edelmoedig! Maar Jezus antwoordt dat de Mensenzoon, anders dan vossen die hun terrein hebben en vogels die een nest hebben, “niets heeft waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten” Vgl. Lc. 9, 58 . De absolute armoede van Jezus. Jezus heeft Zijn vaderlijk huis namelijk achtergelaten en heeft van iedere zekerheid afstand gedaan om het Rijk Gods te verkondigen aan de verloren schapen van Zijn volk. Zo heeft Jezus aan ons, Zijn leerlingen, getoond dat onze zending in de wereld niet statisch mag zijn, maar dat ze een op weg zijn is. Een christen trekt rond. De Kerk is van nature in beweging, zij blijft niet rustig zitten binnen haar omheining. Zij staat open voor de ruimste horizonten, gezonden – de Kerk wordt gezonden! – om het Evangelie te brengen op alle wegen en om alle humane en existentiële periferieën te bereiken. Dat is het eerste personage.

Document

Naam: JEZUS WIL DAT WE GEESTDRIFTIG ZIJN
13e Zondag van Pasen (Jaar C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 30 juni 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam