• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vanaf dat ogenblik, brengt de Geest van God de harten ertoe het heil te aanvaarden dat door een persoon, Jezus Christus, nabijkomt. Hem hebben de mensen aan een houten kruis genageld. Hem heeft God uit de doden opgewekt “nà de smarten van de dood te hebben ontbonden” (Hand. 2, 24). Hij is het die de Geest heeft uitgestort. De Geest die de polyfonie van de lofprijzing leidt die allen kunnen horen. Zoals Benedictus XVI zei: “Pinksteren is dit: Jezus, en door Hem God zelf, komt naar ons en neemt ons in Zich op” Paus Benedictus XVI, Homilie, Vespersviering (Pinksterwake) met ontmoeting met vertegenwoordigers van Nieuwe Bewegingen en Kerkelijke gemeenschappen, Kom Schepper Geest daal tot ons neer (3 juni 2006). De Geest bewerkt de aantrekking van God. God verleidt ons met zijn Liefde en brengt er ons zo toe de geschiedenis te sturen en processen op gang te brengen waardoor het nieuwe leven doordringt. Alleen de Geest van God bezit de kracht om gelijk welke situatie te vermenselijken en gelijkwelke situatie tot broederlijkheid om te vormen door hen die Hem onthalen.

Document

Naam: HANDELINGEN 3. - “IETS DAT OP VUUR GELEEK” (HAND 2,3). PINKSTEREN IS DE KRACHT VAN DE GEEST DIE HET MENSELIJK WOORD DOET ONTBRANDEN EN HET TOT EVANGELIE MAAKT.
Catechesereeks over de Handelingen van de Apostelen - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 juni 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam