• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HOMILIE I OVER DE HEMELVAART DES HEREN

Na de zalige en glorierijke verrijzenis van onze Heer Jesus Christus, waardoor Hij de waarachtige tempel Gods, die door zondige mensen was gesloopt, in zijn goddelijke kracht binnen drie dagen had hersteld, is heden, dierbare broeders, het heilige getal van veertig dagen volgemaakt. Deze tijd, die door een heilige verordening was vastgesteld, is besteed geworden aan ons welzijn, aan onze onderrichting. Want, terwijl de Heer de duur van zijn lichamelijke aanwezigheid over zoveel dagen uitstrekt, versterkt Hij ons geloof in zijn verrijzenis met de noodzakelijke bewijzen. Christus' dood immers had de harten van de leerlingen zwaar geschokt: die kruisstraf, dat sterven, die begrafenis van zijn ontzield lichaam hadden hen met verdriet overstelpt; zelfs had hen daarna een starre wantrouwigheid beslopen.

Door die veertig dagen zijn de apostelen en leerlingen, die ontsteld waren over de kruisdood en niet zeker van de echtheid der verrijzenis, door de klaarblijkelijke waarheid zo versterkt, dat zij, toen de Heer ten hemel opsteeg, niet alleen volstrekt geen droefheid gevoelden, doch zelfs met grote vreugde werden vervuld. En waarlijk, er was reden voor een grote en onuitsprekelijke vreugde, toen ten aanschouwen van een heilige menigte de menselijke natuur opsteeg boven de waardigheid van alle hemelingen, om de koren der engelen voorbij te schrijden, en opgeheven te worden boven de verhevenheid der aartsengelen, en niet stil te houden in haar hoge vlucht, totdat zij had plaats genomen naast de eeuwige Vader, en op de troon deelde in de heerlijkheid van Hem met wiens natuur zij in de Zoon was verenigd.

Christus’ hemelvaart is onze verheffing. Waarheen het glorievolle Hoofd is voorgegaan, daartoe wordt ook het hoopvolle Lichaam geroepen. Laat ons dus juichen, geliefden, en ons verblijden in liefdevol dankbetoon. Want heden zijn Wij niet slechts bevestigd als bezitters van het paradijs, maar ook in Christus binnengedrongen in de hoogste hemel: meer hebben wij gewonnen door Christus' onuitsprekelijke genade dan wij verloren hadden door de afgunst van de duivel. Want hen die de giftige vijand uit het geluk van hun eerste woonstede had verdreven, heeft de Zoon van God bij zich ingelijfd en geplaatst aan de rechterhand van de Vader: met wie Hij leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Document

Naam: HOMILIE I OVER DE HEMELVAART DES HEREN
Soort: H. Paus Leo I de Grote
Auteur: H. Paus Leo I de Grote
Datum: 1 januari 461
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam