• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

EEN VOL LEVEN LEIDEN
4e Zondag van Pasen (Jaar C) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

In het Evangelie van vandaag Vgl. Joh. 10, 27-30 dient Jezus zich aan als de ware Herder van het volk Gods. Hij spreekt over de band die Hem verbindt met de schapen van de kudde, namelijk met Zijn leerlingen, en insisteert op het feit dat het de band is van elkaar te kennen. “Mijn schapen – zegt Hij – luisteren naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan” (Joh. 10, 27-28). Als we deze zin aandachtig lezen, zien wij dat Jezus’ werkzaamheid tot uiting komt in bepaalde handelingen: Jezus spreekt, Jezus kent, Jezus geeft het eeuwig leven, Jezus beschermt.

De Goede Herder – Jezus – heeft aandacht voor ieder van ons, Hij zoekt en bemint ons, Hij spreekt tot ons, en kent ons hart, onze verlangens en hoop ten diepste, maar ook onze mislukkingen en ontgoochelingen. Hij aanvaardt en bemint ons zoals wij zijn, met onze kwaliteiten en gebreken. Hij geeft aan ieder van ons het eeuwig leven: Hij geeft ons de mogelijkheid een vol leven te leiden, zonder einde. Bovendien beschermt en leidt Hij ons met liefde, door ons op de steile en soms gevaarlijke paden te helpen die zich op de levensweg voordoen.

Aan de werkwoorden en gebaren die de manier beschrijven waarop Jezus, de Goede Herder, contact met ons legt, beantwoorden werkwoorden die de schapen betreffen, wij namelijk: zij “luisteren naar Mijn stem”, zij “volgen Mij”. Het zijn activiteiten die tonen op welke manier wij moeten beantwoorden aan de tedere en voorkomende houdingen van de Heer. Zijn stem horen en herkennen, impliceert namelijk een vertrouwelijkheid met Hem, die zich consolideert in het gebed, in de ontmoeting van hart tot hart met de Goddelijke Meester en Herder van onze ziel. Deze vertrouwelijkheid met Jezus ... spreken met Jezus, versterkt in ons het verlangen Hem te volgen, door het labyrint van de verkeerde wegen te verlaten, egoïstisch gedrag los te laten, om de nieuwe wegen in te slaan van broederlijkheid en zelfgave, in navolging van Hem.

Vergeten wij niet dat Jezus de enige Herder is die tot ons spreekt, die ons kent, het eeuwig leven geeft en ons beschermt. Wij zijn de enige kudde en moeten ons alleen moeite geven om Zijn stem te horen, terwijl Hij de oprechtheid van ons hart liefdevol onderzoekt. En uit deze voortdurende vertrouwelijkheid met onze Herder, uit deze uitwisseling met Hem, welt de vreugde op Hem te volgen door ons te laten leiden naar de volheid van het eeuwig leven.

Keren wij ons nu tot Maria, Moeder van Christus, de Goede Herder. Dat Zij die de oproep van God prompt heeft beantwoord, vooral diegenen helpt die tot het priesterschap en het religieuze leven zijn geroepen, om de uitnodiging van Christus met vreugde en beschikbaarheid aan te nemen en zijn nauwste medewerkers te zijn in de verkondiging van het Evangelie en in dienstbaarheid aan het Rijk Gods in onze tijd.

NĂ¡ het bidden van het REgina Caeli

In veel landen wordt vandaag het Feest van de Mama gevierd. Ik zou graag een hartelijke groet willen brengen aan alle mama’s en hen willen bedanken - een applaus voor de mama’s, allemaal! - voor hun kostbare werk bij de opvoeding van hun kinderen en de bescherming van de gezinswaarden. Denken wij ook aan de mama’s die vanuit de hemel met hun gebed over ons blijven waken. Onze gedachten gaan ook uit naar onze hemelse Mama, wier feest van Onze Lieve Vrouw van Fátima wij morgen op 13 mei vieren. Aan haar vertrouwen wij ons toe door met vreugde en ruimhartigheid onze weg te vervolgen.

{...}

Document

Naam: EEN VOL LEVEN LEIDEN
4e Zondag van Pasen (Jaar C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 12 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 14 mei 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam