• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Art. 8 - Procedure die van toepassing is in geval van een melding betreffende een bisschop van de Latijnse Kerk

§1. De autoriteit die een melding ontvangt, stuurt het zowel naar de Heilige Stoel als naar het Metropoliet van de kerkelijke provincie waar de gemelde persoon gedomicilieerd is.

§2. Indien de melding betrekking heeft op de Metropoliet, of als de Metropolitane zetel vacant is, wordt ze doorgestuurd naar de Heilige Stoel en naar de suffragane bisschop met de grootste anciënniteit, op wie in dat geval de bepalingen van toepassing zijn die gelden voor de Metropoliet.

§3. Indien de melding betrekking heeft op een pauselijk legaat, wordt het rechtstreeks aan het Staatssecretariaat toegezonden.

Art. 9 - Procedure van toepassing op bisschoppen van Oosterse Katholieke Kerken

§1. Meldingen over een bisschop van een Patriarchale, Groot-Aartsbisschoppelijke of Metropolitane kerk sui iuris worden doorgestuurd naar de betreffende Patriarch, Groot-Aartsbisschop of grootstedelijke van de kerk sui iuris.

§2. Indien de melding betrekking heeft op een Metropoliet van een Patriarchale of Groot-Aartsbisschoppelijke kerk, die zijn ambt uitoefent op het grondgebied van deze kerken, wordt het doorgestuurd naar de betreffende Patriarch of Groot-Aartsbisschop.

§3. In de voorgaande gevallen zal de Autoriteit, die de melding ontvangt, het ook doorsturen naar de Heilige Stoel.

§4. Indien de aangeklaagde een bisschop of een Metropoliet buiten het grondgebied van het Patriarchaat, de Groot-Aartsbisschoppelijke of de Metropolitane kerk sui iuris is, wordt de melding naar de Heilige Stoel doorgestuurd.

§5. Indien het verslag betrekking heeft op een Patriarch, een Groot-Aartsbisschop, een Metropoliet van een kerk sui iuris of een bisschop van de andere Oosters Katholieke Kerken sui iuris, zal het worden doorgestuurd naar de Heilige Stoel.

§ 6. De volgende bepalingen met betrekking tot de Metropoliet zijn van toepassing op de kerkelijke autoriteit waaraan de melding op basis van dit artikel zal worden toegezonden.

Document

Naam: VOS ESTIS LUX MUNDI
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Stg. InterKerk m.m.v. T. Boesten (Secr. comm. Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen KNR)
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 14 mei 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam