• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Art. 7 - Bevoegde Dicasterie

§1. Voor de toepassing van deze titel wordt onder "bevoegde Dicasterie" verstaan de Congregatie voor de Geloofsleer, met betrekking tot de delicten die haar volgens de geldende normen zijn voorbehouden, alsmede, in alle andere gevallen en voor zover het gaat om hun respectieve bevoegdheden, volgens de wet die eigen is aan de Romeinse Curie:

§2. Met het oog op een optimale coördinatie informeert het bevoegde Dicasterie het Staatssecretariaat en de andere direct betrokken Dicasteries over de melding en de resultaten van het onderzoek.

§3. De in deze titel bedoelde communicatie tussen de Metropoliet en de Heilige Stoel vindt plaats via de Pauselijke Vertegenwoordiger.

Document

Naam: VOS ESTIS LUX MUNDI
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Stg. InterKerk m.m.v. T. Boesten (Secr. comm. Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen KNR)
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam