• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Art. 6 - Subjectief toepassingsgebied

De in deze titel bedoelde procedurele normen hebben betrekking op de in artikel 1 bedoelde gedragingen van:

  1. Kardinalen, Patriarchen, bisschoppen en legaten van de Romeinse paus;
  2. geestelijken die de pastorale leiders zijn of zijn geweest van een bepaalde kerk of van een daarmee gelijkgestelde entiteit, Latijnse of Oosterse, met inbegrip van de Personele Ordinariaten, voor de feiten die durante munere (tijdens de duur van het kerkelijke ambt) zijn gepleegd;
  3. geestelijken die geestelijke leiders zijn of zijn geweest van een personele prelatuur, voor feiten die durante munere zijn gepleegd;
  4. degenen die de hoogste moderatoren zijn of zijn geweest van de Instituten van het Gewijde Leven of Sociëteiten van het Apostolisch Leven van pauselijk recht, alsmede van de kloosters sui iuris, voor de feiten die durante munere zijn gepleegd..

Document

Naam: VOS ESTIS LUX MUNDI
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Stg. InterKerk m.m.v. T. Boesten (Secr. comm. Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen KNR)
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 14 mei 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam