• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Art. 13 - Betrokkenheid van gekwalificeerde personen

§1. In overeenstemming met eventuele richtlijnen van de bisschoppenconferentie, de bisschoppensynode of de raad van Hiërarchen over de wijze waarop de Metropoliet kan worden bijgestaan bij het uitvoeren van het onderzoek, kunnen de bisschoppen van de desbetreffende provincie, individueel of gezamenlijk, lijsten opstellen van gekwalificeerde personen waaruit de Metropoliet de personen kan kiezen die het meest geschikt zijn om te assisteren bij het onderzoek, in overeenstemming met de behoeften van het individuele geval en in het bijzonder rekening houdend met de samenwerking die de lekengelovigen overeenkomstig de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
kunnen bieden.

§2. Het staat de Metropoliet echter vrij om andere, even gekwalificeerde personen te kiezen.

§3. Elke persoon die de Metropoliet bij het onderzoek bijstaat, moet onpartijdig handelen en moet vrij zijn van belangenconflicten. Indien hij van mening is dat hij in een belangenconflict verkeert of niet in staat is de nodige onpartijdigheid in acht te nemen om de integriteit van het onderzoek te waarborgen, is hij verplicht zich terug te trekken en de omstandigheden aan het Metropoliet te melden.

§4. De personen die de Metropoliet bijstaan, leggen de eed af dat zij hun taak naar behoren zullen vervullen.

Document

Naam: VOS ESTIS LUX MUNDI
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Stg. InterKerk m.m.v. T. Boesten (Secr. comm. Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen KNR)
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam