• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Art. 11 - Toewijzing van het onderzoek aan een andere persoon dan de Metropoliet

§1. Indien het bevoegde Dicasterie het passend acht om het onderzoek toe te vertrouwen aan een andere persoon dan het Metropoliet, wordt het Metropoliet hiervan op de hoogte gesteld. De Metropoliet verstrekt alle relevante informatie en documenten aan de door het Dicasterie aangewezen persoon.

§2. In het geval bedoeld in de vorige paragraaf, zijn de volgende bepalingen met betrekking tot het Metropoliet van toepassing op de persoon die belast is met het uitvoeren van het onderzoek.

Document

Naam: VOS ESTIS LUX MUNDI
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Stg. InterKerk m.m.v. T. Boesten (Secr. comm. Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen KNR)
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam