• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Art. 10 - Eerste taken van de Metropoliet

§1. Tenzij de melding duidelijk ongegrond is, verzoekt de Metropoliet onmiddellijk, van het bevoegde Dicasterie, dat hij wordt aangewezen om het onderzoek te beginnen. Als de Metropoliet de melding kennelijk ongegrond acht, zal hij de Pauselijke Vertegenwoordiger hiervan op de hoogte stellen.

§2. Het Dicasterie zal onverwijld en in elk geval binnen dertig dagen na ontvangst van de eerste melding van de Pauselijke Vertegenwoordiger of het verzoek tot aanwijzing door de Metropoliet, de nodige instructies geven over de wijze waarop in het specifieke geval te werk moet worden gegaan.

Document

Naam: VOS ESTIS LUX MUNDI
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 7 mei 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Stg. InterKerk m.m.v. T. Boesten (Secr. comm. Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen KNR)
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam